Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Eritreeërs mogelijk slachtoffer van mensenhandel in Nederland

De nationale dienstverlening en de mensenrechtensituatie in Eritrea zijn redenen voor Eritreeërs om elders een veilig heenkomen te zoeken. Berichten over de lange arm van het Eritrese regime en seksueel misbruik in Nederland waren aanleiding tot een verkennend onderzoek naar de veiligheid en het welbevinden van Eritreeërs in verschillende opvanglocaties.


Medewerkers van Nederlandse opvanglocaties blijken zich zorgen te maken over integratie, religie en het gebruik van rituelen en mogelijke signalen van mensenhandel, zo blijkt uit het onderzoek van prof. dr. Conny Rijken en Desiree Horbach, verbonden aan het instituut voor victimologie INTERVICT. Daarom is niet alleen intensieve begeleiding van Eritrese vluchtelingen tijdens hun integratieproces geboden, stellen ze, maar ook nader onderzoek om begeleiding op maat te kunnen bieden.

Het artikel werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Veiligheid.