Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Vijfde Dutch Annual Lecture in Patristics door prof. dr. Frances Young

Op 18 april om 15.00 uur zal Professor Frances Young, de vijfde Dutch Annual Lecture in Patristics houden. Haar lezing draagt als titel: “Adam and Christ: human solidarity before God”. De lezing zal plaatsvinden in Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht.

Frances Young, voormalig Edward Cadbury Professor in de Theologie aan de Universiteit van Birmingham en Pro-Vice-Chancellor van dezelfde universiteit, is in Nederland op initiatief van DeZinnen. Zij zal behalve in Utrecht ook in Den Haag en Nijmegen lezingen verzorgen. Een van haar meest bekende werken is From Nicaea to Chalcedon (London: 1983; Grand Rapids, MI, 2010). In een van haar meest recente boeken, God’s Presence. A Contemporary Recapitulation of Early Christianity (Cambridge, 2013) weet zij op verrassende wijze de belangrijkste geloofsinzichten van de oude kerkvaders te verbinden met moderne thema’s in onze cultuur en ons denken. Daarbij neemt zij in ogenschouw hoe invaliditeit en beperkingen het theologisch denken over de mens kan bepalen.

Deelname is kosteloos. De organisatoren stellen het echter op prijs als u zich voor 1 april 2018 zou aanmelden via www.tiu.nu/Annual-Lecture-CPO

Voor de Dutch Annual Lectures in Patristics wordt steeds een eminent geleerde uit binnen- of buitenland gevraagd die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onze kennis van de vorming van het christendom in de eerste eeuwen. De organisatoren menen dat een persoonlijk verhaal van een wetenschapper van zeer hoog kaliber een bron van inspiratie kan zijn.

De Dutch Annual Lectures in Patristics zijn een initiatief van de Tilburg School of Catholic Theology en de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij werken samen in het interuniversitair Centrum voor Patristisch Onderzoek.

Wanneer: 18 april 2018 14:00

Einddatum: 18 april 2018 17:00