Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Modellen van leraarschap; twee boekpresentaties

In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Initatie en mystagogie in de christelijke traditie’ van de Tilburg School of Catholic Theology heeft het project ‘Modellen van leraarschap’ geresulteerd in het boek ‘Ontmoetingen met leraren: van Jesaja tot Willebrands’. In dit boek kan de lezer leraren ontmoeten: Mozes, Jesaja, Socrates, Jezus en Augustinus, maar ook kardinaal Willebrands en de videogame Bioshock. Ook de geestelijke verzorg(st)er blijkt leraar of lerares te zijn.

Bovendien heeft het onderzoeksprogramma geresulteerd in een internationale, wetenschappelijke bundel ‘Multiple Teachers in Biblical Texts’. De Bijbelteksten bevatten op verschillende manieren leraren. In dit boek wordt dit inzichtelijk gemaakt door heel de Bijbel heen: teksten uit de Tora, de profetische literatuur, de chokmatische literatuur, de Psalmen, de evangeliën en de Paulijnse brieven worden bestudeerd.

Programma

14:30 Inloop met koffie en thee

15:00 Opening door prof. dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Vroegchristelijke Letterkunde

15:10 Abt Bernardus Peeters, Koningshoeven: ‘De tweevoudige wijze van leraar zijn bij Benedictus’

15:30 Prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis: ‘Confronterend én innemend leraarschap: Augustinus’ visie op de goede overdracht van kennis en vaardigheden’

15:50 Dr. Natascha Kienstra, universitair docent Vakdidactiek: ‘Perspectieven op doceren’

16:10 Muzikaal intermezzo

16:20 Drs. Titus G.W. Frankemölle, rector van de Kwadrant Scholengroep, voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en vicevoorzitter van het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC): ‘Leraarschap onder het perspectief van de maakbaarheid’

16:40 Aanbieding van de eerste exemplaren door prof. dr. Archibald van Wieringen, hoogleraar Oude Testament, aan drs. Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs, en aan prof. dr. Wim Beuken, emeritus hoogleraar Oude Testament, Katholieke Universiteit Leuven

16:50 Receptie

17:45 Mogelijkheid tot het meebidden van de Vespers in de kloosterkerk


Op deze middag kunnen beide boeken aangeschaft worden:

Bart Koet & Archibald van Wieringen (red.), Modellen van Leraarschap: van Jesaja tot Bioshock (Utrechtse Studies 20), Almere (Parthenon) 2017, ISBN 978 90 79578 870.

Met bijdragen van: Panc Beentjes, Frank Bosman, Paul van Geest, Bart Koet, Leo Mock, Marcel Poorthuis, Karim Schelkens, Henk Schoot, Arnold Smeets, Willem Marie Speelman, Rudi te Velde, Archibald van Wieringen en Renilde van Wieringen.

Bart Koet & Archibald van Wieringen (eds.), Multiple Teachers in Biblical Texts (Biblical Exegesis & Theology 88), Leuven (Peeters) 2017, ISBN 978-90-429-3542-x.

Met bijdragen van: Toke Elshof, Christiaan Erwich, Harm van Grol, Sehoon Jang, Bart Koet, Piet van Midden, Eric Ottenheijm, Solomon Pasala, Eep Talstra, Lauri Thurén, Peter Tomson, Jan van der Watt en Archibald van Wieringen.

Locatie

Trappistenabdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven

Eindhovenseweg 3

5056 RP Berkel-Enschot

www.koningshoeven.nl/

Aanmelding

Het bijwonen van deze middag is gratis. Aanmelding is verplicht via https://tiu.nu/leraarschap

Wanneer: 08 december 2017 14:30

Waar: School of Catholic Theology