Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Cursus 25 eeuwen Theologie

Cursus vanaf 5 oktober. Reeks van 5 bijeenkomsten rond het nieuwe handboek 25 Eeuwen Theologie onder redactie van prof. dr. Laurens ten Kate en prof. dr. Marcel Poorthuis (Boom, Amsterdam). Aan de cursus werken onder andere mee prof. dr. Laurens ten Kate, prof. dr. Marcel Poorthuis, prof. dr. Rob Faesen, dr. Harm Goris, dr. Abdelilah Ljamai en dr. Leo Mock.

Over het boek

Met 25 eeuwen theologie verschijnt in Nederland voor het eerst een overzicht van de theologie, een eeuwenoude wetenschaptak die bemiddelt tussen godsdienst en cultuur. Het boek richt zich op een breed publiek en is zeer geschikt als naslagwerk of als bron voor lesmateriaal.

Godsdienst en spiritualiteit zijn al enige tijd helemaal terug op de maatschappelijke en politieke agenda. Daarbij vragen steeds meer mensen naar de religieuze bronnen van onze geseculariseerde cultuur. 25 eeuwen theologie wil in deze behoefte voorzien en biedt een fraaie galerij van de belangrijkste theologen en denkers over religie uit de westerse geschiedenis. Met de ideeën die ze formuleerden en de discussies die ze in gang zetten, hebben zij de veelzijdige geschiedenis van Jodendom, christendom en islam kritisch begeleid.

Van de vroegste auteurs van de heilige boeken in deze religies voert dit boek via het denken over God en mens in de oudheid en de middeleeuwen naar de spannende rol die spirituele tradities blijven spelen in de moderne en hedendaagse tijd. 

Aan de hand van oorspronkelijke theologische teksten, vertaald in het Nederlands, en korte toelichtende introducties maakt de lezer op grondige wijze kennis met meer dan honderd denkers en de stromingen waarvoor ze staan. De rijkdom aan oorspronkelijke theologische teksten maakt dit boek tot een unieke bloemlezing en een overzichtelijke geschiedenis van de theologische erfenis van de westerse wereld.

Programma

De vragen van de cursus zijn: Hoe gebruik je zo'n handboek? Wat is het achterliggende idee? En: wat kan ik er mee? Bijvoorbeeld in de klas, op school, in de parochie of om mijn eigen kennis te verbreden?  

In de cursus wordt u vertrouwd gemaakt met de hoofdlijnen in de geschiedenis van de drie monotheïtische godsdiensten die in onze cultuur en samenleving van betekenis zijn.

In de eerste bijeenkomst gaat het vooral over het concept van het boek godsdiensten en de samenhang in de verschillende hoofdstukken. In de daaropvolgende bijeenkomsten staat telkens een thema centraal: een van de drie tradities en spiritualiteit.
In iedere bijeenkomst is aandacht voor de praktische kant van de zaak. Hoe kan je het boek inzetten voor zelfstudie, werkgroepen en voor onderwijs.

Praktische informatie

Data: 5 oktober, 26 oktober, 9 november, 30 november en 14 december 2017, 14.00-16.40uur

Locatie: Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61 3512 BH Utrecht

Kosten: €150 (inclusief het boek)

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Opgave via deze link.


Wanneer: 05 oktober 2017 14:00

Einddatum: 14 december 2017 16:40