Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Faculteitsdag TST 2017

In het tiende jaar van haar bestaan heeft de Tilburg School of Catholic Theology de katholieke sociale leer als thema voor haar faculteitsdag gekozen. Want wat wil dit ons anno 2017 zeggen?

Prof. dr. Sylvester Eijffinger zal ons meenemen in zijn visie op de ontwikkelingen van de Katholieke Hogeschool Tilburg, de Katholieke Universiteit Brabant en de Universiteit van Tilburg tot Tilburg University, in de ruim dertig jaar dat hij aan onze universiteit verbonden is. Hij zal daarbij op zoek gaan naar de wortels, waarbij onze founding father Martinus Cobbenhagen als onze gids zal fungeren.

Voorafgaand aan deze lezing, die om 16:15 in het Academiegebouw aan het Domplein begint, ontvangen wij u graag om 14.00 uur in de Eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht, waarin kardinaal Willem Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, zal voorgaan. Na de viering en de lezing is er een informeel samenzijn. Ook is er een boekentafel met boeken van de TST (alleen contant betalen mogelijk).

Het volledige programma:

14.00 Ontvangst in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht, Lange Nieuwstraat 36.

14.15 Eucharistieviering met kardinaal Willem Eijk als hoofdcelebrant en studentenpastor TST locatie Tilburg Michiel Peeters, hoogleraren Rob Faesen en Archibald van Wieringen en plebaan Ton Huitink als concelebranten. Het gelegenheidskoor van de TST zingt.

15.15 Wandeling van de Sint Catharinakathedraal naar het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.

15.30 Ontvangst met koffie en thee (Zaal 1636)

16.00 Welkom door Marcel Sarot, decaan TST (Aula)

16.15 Lezing Sylvester Eijffinger (Aula) - ‘Tilburg University: science with a soul’

17.00 Discussie

17.25 Afsluitende woorden

17.35 Receptie (Zaal 1636)

Aanmelden kan via deze link https://tiu.nu/faculteitsdag2017Locatie: Academiegebouw, Utrecht

Wanneer: 24 november 2017 13:30

Einddatum: 24 november 2017 17:00