Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Symposium 'Vergeten reformaties'

In 2017 wordt overal stilgestaan bij het 500-jarig jubileum van de Reformatie. In Nederland was er in 1517 echter nog helemaal geen sprake van ‘de’ Reformatie. De nieuwe lutherse ideeën en geschriften drongen weliswaar door in de samenleving, maar gedurende de zestiende eeuw streefden allerlei groepen hun eigen hervorming na: wederdopers en katholieken evenzeer als lutheranen en calvinisten

Er tot nu toe weinig aandacht geweest voor de langzame doorwerking van de kerkelijke reformatie op het platteland, terwijl daar juist sprake was van grote diversiteit. Net zoals de protestantse reformaties in de Zuidelijke Nederlanden vaak vergeten zijn, hebben ook de zestiende-eeuwse ontwikkelingen en hervormingspogingen binnen de context van de katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden tot nu toe niet veel aandacht gekregen; het zijn de vergeten reformaties.

Onder de titel Vergeten reformaties: Lokale ontwikkelingen in de Nederlanden in de lange zestiende eeuw wordt gekeken naar de ontwikkelingen op met name het platteland. In de geschiedschrijving gaat het meestal over de grote (meest Hollandse) steden. Terwijl de ontwikkeling en succes (of falen) van de reformatie in de steden vrij goed in kaart gebracht is, is over de ontwikkeling op het platteland en de periferie is veel minder bekend.

Een achttal historici geeft een beeld van het hervormingsstreven van verschillende groepen in verschillende regio’s en enkele steden: het Groningse Westerkwartier, de Veluwe en het zuiden van Vlaanderen en ook Leuven, Kleve, Woudenberg, Dordrecht en De Lier.

Zo ontstaat in de loop van de dag een genuanceerder beeld van het godsdienstige leven in de lange periode waarin de Reformatie in de Nederlanden plaatsvond.

Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en in samenhang met de tentoonstelling ‘De kracht van Luther. 500 jaar Reformatie’ in Museum Catharijneconvent (22 september 2017 tot 28 januari 2018).

Organisatie: prof. dr. Henk van den Belt (Rijksuniversiteit Groningen), dr. Suzan Folkerts (Rijksuniversiteit Groningen/NWO-Veni), prof. dr. Fred van Lieburg (Vrije Universiteit) en dr. Arnold Smeets (Tilburg School of Catholic Theology).

Programma

10.00    Inloop

10.30    Welkom door prof. dr. Henk van den Belt

10.45    Sessie 1: Reformaties op het platteland

Voorzitter: prof. dr. Henk van den Belt

Arjan Nobel, De parochie als gemeenschapsideaal. Het voorbeeld De Lier.

Roman Roobroeck, Van Geuzen tot Olijfberg. Zelfconfessionalisering en de creatie van Gereformeerde identiteiten in zuidelijk Vlaanderen (1609-1723).

Pieter Koekkoek, Reformaties in Woudenberg.

12.00    Lunch

13.30    Sessie 2: Vergeten reformaties of vergeten regio’s

Voorzitter prof. dr. Fred van Lieburg

Inge schipper, Over de grens. Reformaties binnen het hertogdom Kleve

Gert Gielis, Vegen voor eigen deur. Confessionele transformaties in universiteitsstad Leuven (1519-1578).

Harm Veldman, De Reformatie. Een lange weg naar het Groningse Westerkwartier.

15.00    Pauze

15.30    Sessie 3: Materiële en landschappelijke benaderingen

Voorzitter dr. Suzan Folkerts

Marianne Eekhout, Katholieke kerkgoederen in gereformeerd Dordrecht.

Jos de Weerd, Een sacraal landschap als ‘leesbare tekst’. Plattelandsreformaties op de Veluwe in de zestiende eeuw.

16.30    Besluit


Praktische informatie

  • Datum: 6 oktober, 2017, 10.00 - 16.45 uur.
  • Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
  • Kosten: € 15 (incl. lunch; de toegangsprijs is verlaagd)
  • Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.
  • Opgave via deze link.

Op 7 oktober wordt onder dezelfde titel Vergeten Reformaties de 29e Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis gehouden. Met als thematiek ‘Verspreiding van woorden en overtuigingen’ zijn er inleidingen van prof. dr. Fred van Lieburg, dr. Suzan Folkerts en dr. Ad Tervoort. In de middag is er na een introductie van dr. Tanja Kootte (conservator voor het protestantisme van Museum Catharijneconvent) gelegenheid de Luther-tentoonstelling te bezoeken.

Informatie via de website van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.



Wanneer: 06 oktober 2017 10:00

Einddatum: 06 oktober 2017 16:30

Prijs: € 15 (incl. lunch)