Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Zorgsalon 30 november 2017 - De uitdaging van diversiteit voor jeugdhulp en sociaal werk

Datum: Donderdag 30 november 2017

Tijdstip: 14.30 tot 16.45 uur. Aansluitend is er een borrel.

Locatie: Koning Willem II Stadion

Naast de transities vormt ook de toenemende diversiteit van hulpvragers een uitdaging voor het sociale domein. Hoe passend is sociaal werk voor bijvoorbeeld mensen in armoede of jongeren met een migratieachtergrond? Bereiken we deze meest kwetsbare groepen? Welke dilemma’s treden er op? Waar zitten kansen? Een dialoog zal worden gevoerd met praktijk, wetenschap en uiteraard ook met de kwetsbare burgers zelf.

Programma

14.45 - 15.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

15.00 - 15.10 uur

Welkom door dagvoorzitter Prof. dr. Ron Scholte

15.10 - 15.50 uur

Presentaties van de sprekers:
  • Tessa Mehretab: Burger met ervaringskennis en werkzaam bij TEAM ED, een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen in Amsterdam.
  • Yolanda te Poel: Lector Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen bij Fontys Hogescholen Pedagogiek
  • Kristel Logghe: Vroegsignalering en - hulp aan kwetsbare migrantenjeugd met GGZ- en LVB-problematiek

15.50 - 16.45 uur

Discussie: Naast bovengenoemde sprekers sluiten de volgende personen aan;
  • Astrid Philips: Ervaringsdeskundig Kwartiermaker. Ze geeft les als ervaringsdeskundige aan de Coeva armoede opleiding. Ze is werkzaam bij Hogeschool van Amsterdam en TEAM ED.
  • Judith Metz: Lector Youth Spot - Jongerenwerk in de Grote Stad, Hogeschool van Amsterdam - Maatschappij en Recht

16.45 uur

Afsluitende borrel


Meer informatie over de sprekers

 

Tessa Mehretab - Burger met ervaringskennis en werkzaam bij TEAM ED
Tessa is op haar 12e, vanwege de oorlog, met haar ouders uit Eritrea gevlucht. Nu werkt zij op vrijwillige basis als ervaringsdeskundige bij TEAMED, een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen in Amsterdam. In de vorm van een kort interview zal zij haar ervaringen met betrekking tot sociaal werk met ons delen.


Yolanda te PoelLector Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen bij Fontys Hogescholen Pedagogiek. Samen met docent-onderzoekers en studenten doet zij praktijkgericht onderzoek naar diversiteitsgevoelig samenwerken met migrantenouders in de jeugdhulp en naar opvoedingshulp bij de aanpak van radicalisering.
Aandacht voor diversiteitsgevoelig werken is op verschillende manieren verankerd in de bachelor en master opleiding van Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP). In het bijzonder krijgt het een plaats in de Centra voor Pedagogische Innovatie. Dit zijn professionele werkplaatsen waar studenten met docent-onderzoekers en professionals al onderzoekend samenwerken aan het ontwerpen, implementeren en evalueren van interventies en methodieken ter verbetering van de jeugdhulp voor onder meer gezinnen met een migrantenachtergrond. We geven een korte beschrijving van de opzet van deze
CPI’s en laten aan de hand van een paar voorbeelden zien voor welke (onverwachte) uitdagingen de betrokken ‘co-creators’ komen te staan.  

Kristel Logghe - Gezondheidswetenschapper en sociaal ondernemer. Zij heeft 20 jaar ervaring met interculturele zorg, beleid en onderwijs, onder andere bij de UM, VUmc, GGZ Nederland en als projectleider van diverse ZonMw-projecten. 
In haar presentatie wordt ingegaan op vroegsignalering en –hulp aan kwetsbare migrantenjeugd met GGZ- en LVB-problematiek. Het EIF-project dat in 4 gemeenten uitgevoerd werd, zal besproken worden en hoe die benadering nu geborgd is in verschillende initiatieven in Nederland. Bovendien zullen nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen toegelicht worden. 

Wanneer: 30 november 2017 14:30

Einddatum: 30 november 2017 16:45

Prijs: Gratis