Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Werven van arbeidsmigranten – motieven en gevolgen

Tijdens een werkconferentie Arbeidsmigratie, op woensdag 29 juni 2016, gingen West-Brabantse politici, ambtenaren, ondernemers en andere ‘stakeholders’ met elkaar in gesprek over de betekenis van arbeidsmigratie voor de regio. Moderator was Jan Cremers, die het INT-AR migratieproject van Tilburg Law School coördineert.

Cremers schetste bij aanvang van de door de gemeente Roosendaal geïnitieerde bijeenkomst het bredere sociaaleconomische kader. De groep arbeidsmigranten die naar Nederland komt is qua leeftijdsopbouw beduidend jonger dan de Nederlandse bevolking en in West-Brabant is dat effect door de sterke vergrijzing nog groter. Verder valt op dat het vooral gaat om Polen, die zich voor een belangrijk deel permanent willen vestigen. Uit een voorafgaande kleinschalige enquête blijkt volgens Cremers dat arbeidsmigranten vaak onder hun niveau werken; de meesten werken op uitzendbasis en verrichten laaggeschoold werk, vooral in warehouses en distributie, productieomgevingen en kwekerijen. De belangrijkste motieven voor werkgevers om arbeidsmigranten in te schakelen zijn schaarste, lagere kosten en de bereidheid hard te werken.

Een uitgebreid verslag is hier te downloaden.