Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Staatlozen ontberen essentiele rechten

Staatlozen zijn kwetsbaarder voor mensenhandel. Staatlozen zouden in het land waar ze thuis zijn, recht moeten krijgen op het verwerven van de nationaliteit van dat land. Dat zijn enkele bevindingen van Tilburgse wetenschappers die zij presenteren tijdens het First Global Forum on Statelessness van 15-17 september in Den Haag. Het Forum wordt georganiseerd door Tilburg University en de UNHCR. Zestig jaar na de aanvaarding van de VN-conventie tot beperking van staatloosheid, zijn wereldwijd nog steeds zeker 10 miljoen mensen staatloos – ook in Nederland.


Persbericht 03 september 2014

Experts van universiteiten, overheden en NGO’s uit de hele wereld belichten tijdens het Global Forum de problemen en de weg vooruit voor staatlozen. Staatlozen zijn mensen zonder nationaliteit. Het ontbreekt hen aan mensenrechten die voor de meesten van ons vanzelfsprekend zijn. Dat zorgt een leven lang voor moeilijkheden, zoals bij het verkrijgen van toegang tot onderwijs, werk, een huwelijksakte en gezondheidszorg. In de meeste gevallen is het probleem vrij eenvoudig op te lossen door een kleine aanpassing van bestaande wetgeving.

Vanuit Tilburg zijn er onder meer bijdragen aan het Global Forum van dr. Conny Rijken en dr. Laura van Waas, die onderzoek deden naar staatloosheid en mensenhandel in Thailand, en van prof. dr. Ernst Hirsch Ballin. Rijken en Van Waas presenteren nieuw onderzoek waaruit blijkt dat staatlozen in Thailand kwetsbaarder zijn voor mensenhandel door lage opleiding, armoede en terughoudendheid in contacten met de politie. Van Waas is programmamanager van het Statelessness Program van Tilburg University, internationaal kenniscentrum op het gebied van staatloosheid.

Ernst Hirsch Ballin gaat in op de rol van burgerrechten in een wereld die steeds meer gekenmerkt wordt door migratie. Hij pleit voor het toekennen van burgerrechten aan ingeburgerde migranten, inclusief staatlozen. “Zonder het recht op veilig verblijf in een land en deelname aan de politieke besluitvorming zal de bescherming van hun mensenrechten te kort blijven schieten”, stelt hij.

Ervaringsdeskundigen
Staatlozen en voormalig staatlozen komen tijdens het Global Forum zelf aan het woord in twee rondetafeldiscussies, onder leiding van respectievelijk schrijver en criticus Adrian Gill en UNHCR-ambassadrice en zangeres Barbara Hendricks. Andere prominente sprekers zijn Volker Türk, Director of International Protection van de UNHCR, en Nils Muižnieks, Commissaris voor de Mensenrechten bij de Raad van Europa. Zie voor het congresprogramma www.tilburguniversity.edu/statelessness2014.

De conferentie wordt omlijst door een expositie van de fotograaf Greg Constantine, die al jaren wereldwijd staatlozen fotografeert en zich verdiept in hun leven. Hij bracht ook staatlozen in Nederland in beeld. Kijk voor meer informatie over zijn werk op www.gregconstantine.photoshelter.com.

Persbijeenkomst vooraf
Laat u bijpraten over dit thema op woensdag 10 september om 20.00 uur in het Humanity House in Den Haag. Tijdens deze avond zal Constantine een toelichting geven op zijn werk. Ook hoort u de persoonlijke verhalen van staatlozen, en zal René Bruin, Head of Office UNHCR Nederland, een korte lezing geven over staatloosheid. Voorafgaand om 19.30 uur geeft onderzoeker dr. Laura van Waas van Tilburg University een korte inleiding met feiten en cijfers over staatloosheid en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De toegang voor deze bijeenkomst is gratis. Zie voor meer informatie  www.unhcr.nl onder Nieuws.

Voor interviewverzoeken: Corine Schouten, Tilburg University, tel. 013 – 466 2993, email c.h.schouten@tilburguniversity.edu.