Betalen bij Tilburg University

Betaalwijze collegegeld

Tilburg University hanteert verschillende betaalwijzen. Hieronder vind je onder het kopje dat op jou van toepassing is meer informatie over de betaalwijze van je collegegeld of premastervergoeding.

Je betaalwijze geef je door in Studielink. Ben je in het bezit van een Nederlandse of SEPA bankrekening, dan kun je in Studielink een digitale machtiging afgeven. Heb je geen Nederlandse of SEPA bankrekening dan dien je zelf het collegegeld over te maken naar de bankrekening van Tilburg University en kies je in Studielink voor 'betaling op andere wijze'. Bij inschrijvingen bij meerdere onderwijsinstellingen kun je mogelijk met een Bewijs Betaal Collegegeld (BBC) betalen. Je betaalwijze kun je vanaf medio juni in Studielink doorgeven.

Betaalwijze Nederlandse of SEPA bankrekening

Met een Nederlandse of SEPA bankrekening kun je vanaf medio juni in Studielink een machtiging afgeven voor de betaling van je collegegeld. Met het afgeven van een digitale machtiging via Studielink geef je Tilburg University toestemming om het volledige collegegeld of de premastervergoeding af te schrijven van het in Studielink opgegeven rekeningnummer. Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso (afschrijving in één keer) of een betaling in termijnen.

Invoeren betaalwijze

Voor het afgeven van de machtiging, log je in op je Studielink account en klik je op 'Invoeren betaalgegevens' bovenaan de pagina of ga je naar de 'To do' van de desbetreffende opleiding. Vervolgens kom je bij het tabblad 'Betaling' en klik je bij de onderwijsinstelling waar je wilt gaan betalen op 'Invoeren betaalgegevens'.

Bij de vraag 'Wie betaalt het collegegeld?' kies je of je zelf het collegegeld zal gaan betalen of dat iemand anders het zal gaan betalen. Vervolgens doorloop je de verschillende stappen. Een handleiding 'Afgeven Digitale (incasso)machtiging' is eventueel beschikbaar bij Studielink Stappenplannen. Je kunt iemand anders alleen een digitale machtiging laten afgeven als die ander in het bezit is van een Nederlandse of SEPA bankrekening.

Controleer na het afgeven van de machtiging of je per mail een bevestiging van Studielink ontvangt. Controleer bovendien in OSIRIS Student of het actiepunt van de betaalwijze in je actielijst OSIRIS is afgerond voor de desbetreffende opleiding.

Eenmalige incasso

Bij een eenmalige incasso betaal je het collegegeld voor je actieve inschrijvingen voor het volledige collegejaar in één keer. De afschrijving zal plaatsvinden op 25-09-2024 bij een start in september en op 25-02-2025 bij een start in februari. Wordt je inschrijving definitief op of rond de 25e van die maanden dan zal de afschrijving plaatsvinden op 25-10-2024 bij de september-intake en op 25-03-2025 bij de februari-intake. Bij een eenmalige incasso worden er geen administratiekosten (€ 24,-) in rekening gebracht.

Let op: mocht je van plan zijn om je bijvoorbeeld halverwege het collegejaar uit te schrijven in verband met afstuderen, dan betaal je met een eenmalige incasso in eerste instantie het volledige collegegeld voor het hele collegejaar in één keer. Een eventuele restitutie vindt pas plaats, nadat de uitschrijving verwerkt is. Mocht je bij de start van het collegejaar niet alles in één keer willen betalen dan zou je dus kunnen kiezen voor een betaling in termijnen.

Betaling in termijnen

Bij een betaling van je collegegeld of premastervergoeding in termijnen, betaal je in acht termijnen bij een start in september en in vier termijnen bij een start in februari. Voor een betaling in termijnen brengt Tilburg University € 24,- aan administratiekosten in rekening. Het bedrag van de eerste termijn wordt dan ook verhoogd met € 24,-.

Termijndata collegejaar 2024-2025:

25 september 2024

25 oktober 2024

25 november 2024

27 januari 2025

25 februari 2025 (eerste termijndatum als je in februari start)

25 maart 2025

28 april 2025

26 mei 2025

Als je per 01-02 met een bachelor of master start, dan is het bedrag dat je moet betalen aan collegegeld 7/12 * het voor jou geldende tarief en dat bedrag wordt vervolgens verdeeld over vier termijnen (februari t/m mei).

Wordt je inschrijving definitief op of enkele dagen vóór of na de eerste termijndatum, dan zal de eerste afschrijving waarschijnlijk pas een maand later op de vastgestelde termijndatum plaatsvinden. Bij een start per 01-09 en het afronden van de inschrijving op bijvoorbeeld 24-09-2024, zal de eerste termijn op 25-10-2024 afgeschreven worden en zal het collegegeld dus verdeeld worden over zeven termijnen.

Zelf geld overmaken (betaalwijze niet-SEPA bankrekening)

Zonder Nederlandse of SEPA bankrekening kun je in Studielink geen digitale machtiging afgeven en zul je zelf het collegegeld moeten overmaken naar Tilburg University. Aanvullend dien je in Studielink bij je betaalgegevens voor 'betaling op andere wijze' te kiezen. Je betaalgegevens kun je vanaf medio juni in Studielink doorgeven.

Mogelijk wil je om een andere reden het collegegeld of de premastervergoeding zelf overmaken. In dat geval kun je ook onderstaande bankgegevens gebruiken.

Invoeren betaalwijze

Voor het invoeren van de betaalwijze, log je in op je Studielink account en klik je op 'Invoeren betaalgegevens' bovenaan de pagina of ga je naar de 'To do' van de desbetreffende opleiding. Vervolgens kom je bij het tabblad 'Betaling' en klik je bij de onderwijsinstelling waar je wilt gaan betalen op 'Invoeren betaalgegevens' en doorloop je de verschillende stappen. Een handleiding 'Betaling op andere wijze' is eventueel beschikbaar bij Studielink Stappenplannen.

Controleer na het invoeren van de betaalwijze of je per mail een bevestiging van Studielink hebt ontvangen.

Overmaken collegegeld

Maak het collegegeld of de premastervergoeding over naar de bankrekening van Tilburg University met je achternaam en studentnummer als kenmerk. De bankgegevens zijn hieronder te vinden. Houd rekening met vertraging en eventuele extra bankkosten die in rekening gebracht kunnen worden door je bank, indien de betaling vanaf een buitenlandse rekening gedaan wordt.

Let op: het is niet mogelijk om het collegegeld of de premastervergoeding in termijnen over te maken! Je (her-)inschrijving wordt dan niet afgerond.

Bankgegevens Tilburg University:

 • Kenmerk: achternaam + studentnummer
 • Begunstigde: Tilburg University
 • IBAN nummer: NL68ABNA0107091798
 • BIC swift code: ABNANL2A
 • Bank:
  • ABN AMRO Bank N.V.
  • Gustav Mahlerlaan 10
  • 1082 PP Amsterdam
  • The Netherlands

Zodra je betaling administratief verwerkt is en je in Studielink de betaalwijze hebt doorgegeven, verdwijnt het actiepunt 'Collegegeld/vergoeding zelf overmaken' uit je actielijst OSIRIS. Houd de status van je inschrijving dan ook goed in de gaten in OSIRIS Student

Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

Als je ingeschreven staat bij een andere universiteit of hbo-instelling en je daar voor een opleiding het wettelijk tarief betaalt, dan kun je met een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) mogelijk worden vrijgesteld van de betaling van het wettelijk tarief of de prematervergoeding bij Tilburg University. Andersom geldt dat ook.

Let op: dit geldt alleen voor het wettelijk tarief. Als je elders het instellingstarief betaalt, kun je niet worden vrijgesteld. 

In Studielink geef je aan bij welke onderwijsinstelling je met een BBC wilt gaan betalen (voor Tilburg University mogelijk vanaf medio juni). Log in op je Studielink account en klik op 'Invoeren betaalgegevens' bovenaan de pagina of ga naar de 'To do' van de desbetreffende opleiding. Vervolgens kom je bij het tabblad 'Betaling' en klik je bij de onderwijsinstelling waar je met een BBC wilt betalen op 'Bewijs betaald collegegeld aanvragen'. Vervolgens doorloop je de verschillende stappen. Een handleiding 'Betalen met Bewijs Betaald collegegeld' is eventueel beschikbaar bij Studielink stappenplannen.

Ondersteunt de andere onderwijsinstelling het versturen van een BBC via Studielink naar Tilburg University niet, dan zul je alsnog in Studielink als betaalwijze moeten aangeven dat je bij Tilburg University met een BBC wilt betalen. Het BBC dien je vervolgens zelf bij de andere onderwijsinstelling aan te vragen. De aanvraagprocedure verschilt per onderwijsinstelling. De andere onderwijsinstelling zal het BBC rechtstreeks per mail met Tilburg University uitwisselen.

Wanneer je buiten Studielink om een BBC van Tilburg University nodig hebt om je elders te kunnen inschrijven, kun je een BBC aanvragen met het online aanvraagformulier.

Veelgestelde vragen over collegegeld betalen

Ik krijg een mail over een betalingsachterstand (mislukte incasso). Wat moet ik doen?

Als de universiteit het collegegeld of de premastervergoeding niet kan afschrijven of als je als rekeninghouder de afschrijving hebt gestorneerd, stuurt de universiteit je een betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering wordt verstuurd met AcceptEmail.

Je moet het verschuldigde bedrag zelf overmaken, waarvoor je gebruik kunt maken van de link die in de AcceptEmail is opgenomen. Betaal je niet voor de genoemde deadline dan wordt je Tilburg University account op een bepaald moment geblokkeerd. Betaal je daarna nog niet op tijd, dan zal je inschrijving worden beëindigd en wordt de vordering doorgezet naar de deurwaarder. 

Meer informatie kun je vinden op de webpagina Betalingsproblemen collegegeld of premastervergoeding.

Ik start in februari met een master. Wat is mijn collegegeld?

Als je in februari start met een masteropleiding, dan betaal je 7/12e deel van het tarief dat op jou van toepassing is (wettelijk- of instellingstarief) in dat collegejaar.

Bij een herinschrijving voor het nieuwe collegejaar, wordt de hoogte van het collegegeld gebaseerd op een inschrijving voor het gehele collegejaar. Schrijf je je gedurende het collegejaar uit (bijvoorbeeld na afstuderen) dan vindt er een herberekening van het collegegeld plaats en wordt het eventueel teveel betaalde collegegeld gerestitueerd.

Voorbeelden:

Je start per februari 2025 met de master Rechtsgeleerdheid en betaalt het wettelijk tarief. Je betaalt dan 7/12 * € 2.530,- = € 1.475,83 voor collegejaar 2024-2025. Voor collegejaar 2025-2026 wordt je collegegeld t.z.t. bepaald.

Je start per februari 2025 met de master Rechtsgeleerdheid en betaalt het instellingstarief. Je betaalt dan 7/12 * € 16.500,- = € 9.625,- voor collegejaar 2024-2025. Voor collegejaar 2025-2026 wordt je collegegeld t.z.t. bepaald.