Students Tilburg University

Collegegeldkrediet

Wanneer je studiefinanciering ontvangt, kan je het bedrag voor je collegegeld lenen, bovenop je eventuele reguliere lening.

Je kunt het collegegeldkrediet niet met terugwerkende kracht aanvragen. Je ontvangt het krediet  vanaf de eerste van de maand, volgend op de aanvraag. Wanneer je het dus vanaf september wil hebben, moet je het in augustus aanvragen.

Ook wanneer je geen recht op basisbeurs meer hebt, kun je dit bedrag lenen. Wanneer je instellingstarief moet betalen voor een tweede opleiding, dan kan je maximaal vijf maal het bedrag van het wettelijk tarief lenen. Dit kan zolang je nog recht hebt op studiefinanciering.

EER-studenten komen in aanmerking voor het collegegeldkrediet, ook als ze geen recht op studiefinanciering hebben.

Let op: het krediet wordt maandelijks uitbetaald. Deze maandbetalingen lopen dus niet gelijk aan de afschrijvingen van het collegegeld. Houd hier rekening mee. Zorg dat je op de betaaldata voldoende geld op je rekening hebt staan voor de afschrijving van het collegegeld. Dit is altijd rond de 25e van de maand (met uitzondering van december).

Vanaf september 2017 kunnen studenten vanaf 30 jaar een ‘levenlangleren-krediet’ aanvragen. Dit is een lening voor en (tweede) studie voor studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering.