Administratie en geld

Tarieven collegegeld

2018-2019

Halvering collegegeld eerstejaars vanaf studiejaar 2018-2019

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Kijk voor meer informatie bij de Rijksoverheid.

Aankomend student en al een diploma in bezit

Experiment Flexibel studeren

Met ingang van studiejaar 2017-18 kunnen student-ondernemers, mantelzorgers en topsporters zich onder bepaalde voorwaarden aanmelden als flexstudent. Zij volgen dan een programma van minimaal 30 en maximaal 42 ec, waarvoor ze wettelijk tarief naar rato van het aantal ec betalen, plus een opslag van 15%. Meer informatie.

Collegegeld wizard

Bereken zelf je collegegeld 2018-19