Administratie en geld

Tarieven collegegeld

2018-2019

Halvering collegegeld eerstejaars vanaf studiejaar 2018-2019

Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om het collegegeld voor eerstejaars studenten te halveren. Dat betekent dat studenten die het wettelijk tarief betalen en in september 2018 voor het eerst aan een bacheloropleiding beginnen, de eerste twaalf aaneengesloten maanden €1030 collegegeld betalen.

Let op: dit geldt slechts gedurende de eerste 12 maanden, gerekend vanaf je eerste inschrijving. Wanneer je je opleiding halverwege beëindigt om per september 2019 over te stappen naar een andere opleiding, dan zijn de eerste 12 maanden voorbij en betaal je het volledige bedrag van september 2019.

Hetzelfde geldt voor de eerste 24 maanden van een bachelor lerarenopleiding. Dit geldt dus niet voor de master lerarenopleidingen aan Tilburg University.

Kijk voor meer informatie bij de Rijksoverheid.

Aankomend student en al een diploma in bezit

Experiment Flexibel studeren

Met ingang van studiejaar 2017-18 kunnen student-ondernemers, mantelzorgers en topsporters zich onder bepaalde voorwaarden aanmelden als flexstudent. Zij volgen dan een programma van minimaal 30 en maximaal 42 ec, waarvoor ze wettelijk tarief naar rato van het aantal ec betalen, plus een opslag van 15%. Meer informatie.

Collegegeld wizard

Bereken zelf je collegegeld 2018-19