Administratie en geld

Tarieven collegegeld

2017-2018

Aankomend student en al een diploma

Experiment Flexibel studeren

Met ingang van studiejaar 2017-18 kunnen student-ondernemers, mantelzorgers en topsporters zich onder bepaalde voorwaarden aanmelden als flexstudent. Zij volgen dan een programma van minimaal 30 en maximaal 42 ec, waarvoor ze wettelijk tarief naar rato van het aantal ec betalen, plus een opslag van 15%. Meer informatie.