Students Tilburg University

Inschrijven voor opleiding en onderwijs

Tilburg University is blij dat je (opnieuw) voor deze universiteit hebt gekozen. Voordat je aan je studie kunt beginnen moet je eerst worden ingeschreven, ieder collegejaar opnieuw.

Kies hieronder welke situatie op jou van toepassing is en volg de bijbehorende inschrijfprocedure.

Herinschrijven voor een bachelor, (pre)master of doorstromen naar een master

Herinschrijven voor Bachelor/(pre-)Master opleiding of overig onderwijs.

Deze informatie is ook voor studenten die momenteel een bachelor- of
premasterprogramma van Tilburg University volgen en willen doorstromen naar een master.

Inschrijven voor een Bachelor- of (pre)Masteropleiding
Inschrijven voor overig onderwijs
Inschrijven voor vakken, tentamens en taalcursussen