Students Tilburg University

Actielijst inschrijven bij Tilburg University

Nadat Tilburg University jouw aanmelding van Studielink heeft doorgekregen, is het mogelijk dat je inschrijving nog niet kan worden afgerond, omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan. Dit kan uiteenlopende redenen hebben.

In Osiris Student vind je de “actielijst” waarin de actiepunten zijn opgenomen die nog open staan voor jou. Door in te loggen met jouw Tilburg University account via OSIRIS Student kun je het actuele overzicht van openstaande verplichtingen, per opleiding, raadplegen.

Hieronder vind je een lijst van alle mogelijke actiepunten die in je actielijst kunnen voorkomen, in alfabetische volgorde. Bij elk punt lees je:

  • een korte omschrijving
  • wie er in actie moet komen
  • wat de actie inhoudt

Als alle openstaande punten zijn weggewerkt kan de Student Administration van Tilburg University je inschrijving afronden.