Registration

Actielijst inschrijven bij Tilburg University

Nadat Tilburg University jouw aanmelding via Studielink heeft doorgekregen, is het mogelijk dat je nog niet aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet. Om definitief ingeschreven te worden, moeten alle openstaande actiepunten worden afgerond.

Door in Osiris Student in te loggen met je Tilburg University account kun je het actuele overzicht van de openstaande actiepunten, per opleiding, raadplegen.

Hieronder vind je in alfabetische volgorde een lijst van alle mogelijke actiepunten die in je actielijst kunnen voorkomen. Bij elk punt lees je:

  • een korte omschrijving
  • wie er in actie moet komen
  • wat de actie inhoudt

Als alle openstaande actiepunten zijn weggewerkt, kan de Student Administration van Tilburg University je inschrijving afronden.