Students Tilburg University

Betaalwijze inschrijven

Op dit moment heb je nog niet aan je betalingsverplichting voldaan. Vanaf medio juni wordt de mogelijkheid om dit te doen opengesteld en kan je dit actiepunt afronden.
Let op: Zittende premasterstudenten die zich herinschrijven voor dezelfde premaster kunnen pas na 1 september de digitale machtiging bevestigen.

Doe de online 'Betaalwijze-check' en zie welke betaalwijze voor jou van toepassing is.

Actie student:

Log in op je Studielink-account en bevestig of je (zelf of een ander) via een digitale machtiging wil betalen of via de onderwijsinstelling je betaling wil regelen. Mocht je het volledige bedrag overmaken, geef dan in Studielink aan dat je geen SEPA* bankrekening hebt (vestigingsland is dan een niet SEPA*-land) en de betaling via de onderwijsinstelling regelt. Vermeld in de betalingsmededeling je naam en studentnummer. Vanaf medio juni zullen deze betalingen administratief verwerkt worden. 

Voor non-EU studenten: als je het collegegeld al hebt overgemaakt tijdens je immigratieprocedure, moet je nog steeds een betalingsmethode in Studielink kiezen om deze stap te voltooien. Uiteraard hoef je het bedrag niet opnieuw over te maken.

In geval van vragen kun je contact op nemen met de  Student Desk.

*SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Nederland is een SEPA land, bekijk het overzicht van alle SEPA landen.