Students Tilburg University

Betaalwijze

Op dit moment heb je nog niet aan je betalingsverplichting voldaan. Tilburg University hanteert verschillende betaalwijzen.

Doe de online 'Betaalwijze-check' en zie welke betaalwijze voor jou van toepassing is.

Je hebt in Studielink nog niet bevestigd dat je (of een ander) via een digitale machtiging wilt betalen of via de onderwijsinstelling je betaling wilt regelen (mogelijk omdat je geen SEPA bankrekening bezit). Voor collegejaar 2019-2020 is dit mogelijk vanaf medio juni 2019. Mogelijk heb je je collegegeld of vergoeding reeds volledig overgemaakt naar de bankrekening van Tilburg University. De betaling is in dat geval nog niet administratief verwerkt; dit gebeurt voor collegejaar 2019-2020 vanaf medio juni 2019.

Actie student:

Log in op je Studielink-account en voer je betaalgegevens ten behoeve van een digitale machtiging in of indien je een niet SEPA bankrekening hebt, dat je de betaling via de onderwijsinstelling regelt. Mocht je het volledige bedrag reeds over gemaakt hebben, geeft dan in Studielink aan dat je geen SEPA bankrekening (vestigingland is dan een niet SEPA-land) hebt en de betaling via de onderwijsinstelling regelt. Let op:  Ben je een zittende  premaster student die zich herinschrijft voor dezelfde premaster, dan  kun je pas na 1 september je digitale machtiging bevestigen.

In geval van vragen kun je contact op nemen met de  Student Desk.