Students Tilburg University

Blokkade inschrijven

Op dit moment heb je een blokkade op je inschrijving bij Tilburg University. Deze kan verschillende oorzaken hebben zoals betaalachterstand of niet voldaan aan eisen zachte knip toelating.

Er zijn 2 hoofdredenen waardoor je een blokkade kunt hebben op je inschrijving.

1. Betaalachterstand: Zolang je niet voldoet aan de betalingsverplichting zal je Tilburg University netwerkaccount geblokkeerd blijven en kun je niet (her)ingeschreven worden voor een opleiding aan Tilburg University.

2. Je hebt afgelopen collegejaar of eerder toelating tot een opleiding aan Tilburg University gekregen op basis van de zachte knip (vooropleiding destijds nog niet helemaal afgerond). 

Actie student:

In geval van:

1. Betaalachterstand: Je dient het totale openstaande bedrag volledig te voldoen om deze blokkade op te laten heffen.

2. Bij Tilburg University is mogelijk nog niet bekend dat jij je vooropleiding hebt afgerond. Indien het een vooropleiding elders betreft en niet in het diplomaregister van DUO staat: Deponeer de gewaarmerkte kopie(ën) diploma en evt. cijferlijst of de originele afstudeerverklaring in de brievenbus voor de ingang van de Student Desk (route 14, A301). Opsturen mag ook, naar:

Tilburg University

Student Administration

Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Let op: een kopie van een afstudeerverklaring voldoet niet.

Staat het diploma wel in het diplomaregister van DUO,  bij onduidelijkheid of vragen neem contact op met de Student Desk.