Enrollment blockade

Blokkade inschrijven

Op dit moment heb je een blokkade op je inschrijving bij Tilburg University vanwege een betaalachterstand.

Actie student:

Je dient het totale openstaande bedrag volledig te voldoen om deze blokkade op te laten heffen.

Zolang je niet voldoet aan de betalingsverplichting zal je Tilburg University account geblokkeerd blijven en kun je niet (her)ingeschreven worden.

Neem bij onduidelijkheid of vragen contact op met de Student Desk.