Continuation of studies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA)

De faculteit moet het advies nog aan de Student Administration doorgeven. Dit gebeurt pas rond 17 augustus.

Na het eerste jaar van een bachelorprogramma geeft de faculteit in principe in augustus een bindend studieadvies (BSA) af. Als dit punt in je actielijst is opgenomen betekent dat, dat de faculteit nog geen of een negatief advies heeft afgegeven.  Bij een negatief advies mag je deze of een aanverwante opleiding niet (ver)volgen. Meer informatie vind je op de website Bindend studieadvies. Met vragen kun je contact opnemen met de Student Desk.

Als het advies positief (of uitgesteld) is dan verdwijnt het punt uit je actielijst.

Het actiepunt BSA zal mogelijk ook getoond worden indien je je via Studielink hebt aangemeld voor een opleiding die in een ‘opleidingencluster’ is opgenomen. Dit betekent dat het om een opleiding gaat die verwant is aan de opleiding waarvoor je een negatief bindend studieadvies (BSA) hebt gekregen of waarvan je nog een BSA advies moet ontvangen.

Het is niet toegestaan om je in te schrijven voor een opleiding die in een opleidingscluster is opgenomen, waar je reeds een actueel negatief BSA hebt. Voor informatie kun je contact opnemen met de Student Desk. 

Let op: de bsa-norm in 2021-22 was 36 studiepunten; in 2022-23 is de norm 42 studiepunten. Als je het bsa nu is uitgesteld, moet je in 2022-23 minimaal 42 studiepunten aan eerstejaars vakken halen voor een positief bsa.

Actie student:

Heb je een negatief advies gekregen voor dezelfde opleiding of een opleiding uit een opleidingscluster, dan moet je bij Studielink de betreffende inschrijving voor het nieuwe studiejaar annuleren en kun je je indien gewenst voor een andere, niet-verwante opleiding inschrijven.