Bachelor's before master's rule (Harde knip)

Harde knip

Bij een aanmelding voor een masteropleiding geldt de wettelijke eis dat je een diploma (vooropleiding) van minimaal het bachelorniveau moet hebben behaald voordat je aan de masteropleiding mag beginnen. Dit wordt de ‘harde knip’ genoemd.

Wat houdt de harde knip regeling in?

Wanneer je deficiënties hebt en een schakelprogramma moet volgen (een premaster), dan geldt daarvoor ook dat je die eerst moet hebben afgerond, voordat je aan de master kunt beginnen.

De harde knip houdt in dat je dus pas kunt starten met je masteropleiding, wanneer je je bacheloropleiding of premaster hebt afgerond.

Ook wanneer je op Tilburg University een bacheloropleiding volgt en je wil ergens anders een master gaan doen, dan moet je eerst je bachelordiploma behaald hebben.

Wanneer je vertraging oploopt, maak dan tijdig een afspraak met je onderwijscoördinator om je studieplanning te bespreken.

Uitzonderingen op harde knip (t/m instroom september 2022)

Bachelor

Als je in 2021/2022 ingeschreven stond in een academische bacheloropleiding word je per september 2022 toegelaten tot de bijbehorende masteropleiding wanneer je nog niet de volledige vooropleiding hebt afgerond, maar nog maximaal 12 EC uit de vooropleiding open hebt staan. Je dient de bachelorthesis behaald te hebben en aan de overige toelatingsvoorwaarden te voldoen. Deze regeling geldt voor bachelorstudenten van Tilburg University en voor bachelorstudenten van andere WO-instellingen binnen de Europese Economische Ruimte, EER;

 • Je vraagt bij je onderwijsinstelling een afrondingsadvies aan, waaruit blijkt welke onderdelen je nog af moet ronden en dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat je dit binnen de gestelde termijn kunt afronden. Deponeer je kopie of kopieën in de witte brievenbus van de Student Desk bij de receptie van Academia building, openingstijden op werkdagen van 08.30 - 17.30 uur, stuur je kopieën op naar: Tilburg University, Student Desk, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg of voeg je kopieën toe als bijlage bij het Student Desk contact formDit geldt alléén als je van een andere onderwijsinstelling of faculteit komt; wanneer je van een bachelor naar een master op dezelfde faculteit gaat heb je geen afrondingsadvies nodig;
 • Voor studenten van een instelling van buiten de EER blijft gelden dat zij pas worden toegelaten tot de masteropleiding wanneer zij het toelatend diploma kunnen overleggen;
 • Je dient de bacheloropleiding alsnog af te ronden vóór 1 september 2023. Voldoe je daar niet aan dan word je uitgeschreven uit de masteropleiding;
 • Je kunt niet afstuderen in de masteropleiding als je niet je bachelordiploma hebt behaald;
 • Om je bachelor te kunnen afronden, dien je je in te schrijven voor zowel de bachelor als de master. Wanneer je wettelijk tarief betaalt, betaal je slechts éénmaal voor beide inschrijvingen.

Stond je in 2020/2021 ingeschreven in een academische bacheloropleiding en ben je in 2021/2022 toegelaten tot de masteropleiding, dien je de bacheloropleiding alsnog afgerond te hebben vóór 1 september 2022. Je kunt niet nogmaals gebruikmaken van deze regeling.

Premaster

Als je in academisch jaar 2021/2022 ingeschreven stond in een premasterprogramma word je per september 2022 toegelaten tot de bijbehorende masteropleiding wanneer je nog niet het volledige premasterprogramma hebben afgerond, maar nog maximaal 6 EC hebt openstaan.

 • Deze regeling geldt niet met terugwerkende kracht. Als je inschrijving al is beëindigd kun je geen beroep doen op deze regeling.  
 • Je kunt niet afstuderen in de masteropleiding als je niet je premasterprogramma hebt afgerond
HBO studenten

Als je in 2021/2022 ingeschreven stond aan een hbo-instelling word je per september 2022 toegelaten tot de betreffende premaster op basis van een positief afrondingsadvies van je hbo-instelling.

 • Dit afrondingsadvies moet door je hbo worden afgegeven en moet worden ingeleverd bij de Student Desk vóór 31 augustus.
 • Je dient uiteraard aan de overige toelatingsvoorwaarden te voldoen.
 • Je dient het hbo-diploma alsnog te behalen vóór 1 september 2023. Voldoe je daar niet aan dan word je uitgeschreven uit het premasterprogramma.
 • Je kunt niet starten aan een masteropleiding als je niet je hbo-diploma hebt overgelegd.

Deze regeling is enkel van toepassing op studenten die een opleiding volgen aan instellingen binnen de EER. 


Als je in 2021/2022 ingeschreven stond aan een hbo-instelling word je per september 2022 toegelaten tot de betreffende bacheloropleiding op basis van een positief afrondingsadvies van je hbo-instelling.

 • Dit afrondingsadvies moet door je hbo worden afgegeven en moet worden ingeleverd bij de Student Desk vóór 31 augustus.
 • Je dient uiteraard aan de overige toelatingsvoorwaarden te voldoen.
 • Je dient de hbo-propedeuse alsnog te behalen vóór 1 januari 2023. Voldoe je daar niet aan dan word je uitgeschreven uit de bacheloropleiding.

Deze regeling is enkel van toepassing op studenten die een opleiding volgen aan instellingen binnen de EER.

Start in 2023 of later

Per februari 2023 is de zachte knip regeling niet meer van toepassing. Dat betekent dat vanaf februari 2023 geen gebruik meer gemaakt kan worden van doorstroom via de uitzonderingsregeling (de zachte knip regeling). Vanaf dit moment geldt de harde knip zoals die bovenaan de pagina is toegelicht.