Request higher year accepted

Hogerejaarsverzoek geaccepteerd

Je hebt via Studielink een inschrijfverzoek voor een hoger leerjaar ingediend. De faculteit moet hiertoe nog toestemming verlenen.

Het hogerejaarsverzoek is reeds automatisch doorgegeven naar aanleiding van je aanmelding in Studielink. De faculteit moet het akkoord voor het instromen in een hoger leerjaar aan de Student Administration nog doorgeven. 

Let op: Een vrijstelling  voor een of meerdere cursussen in je examenprogramma (of volledige jaren), wordt niet geregeld via een hogerejaars inschrijfverzoek. Je moet daartoe apart via de betreffende examencommisie een vrijstellingsverzoek in dienen.

Voor informatie kun je contact opnemen met de Student Desk.