Indentity

Identificatie student

Voordat je aan een opleiding kunt beginnen, is de universiteit verplicht om aan de hand van een geldig identiteitsbewijs je identiteit vast te stellen. Meestal wordt dat automatisch uitgewisseld, maar in sommige gevallen moet je jezelf identificeren. In dat geval heeft er (nog) geen automatische uitwisseling plaatsgevonden.

Actie student:

Maak een kopie van je geldige paspoort of van de voor- en achterkant van je geldige identiteitskaart. Al je voornamen moeten zijn vermeld. Is dit niet het geval? Vraag een uittreksel uit het geboorteregister op waarop al je voornamen voluit vermeld staan en sluit dit originele uittreksel bij de kopie van het ID-bewijs bij. Let op: een kopie van een ander ID-bewijs (bijvoorbeeld je rijbewijs) volstaat NIET.

Hoe/waar:

Deponeer de kopie(ën) in de witte brievenbus van de Student Desk bij de receptie van het Academiagebouw. Opsturen mag ook, naar: Tilburg University, Student Desk A 301, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.