Students Tilburg University

Incassomachtiging afgegeven

Je hebt in Studielink je betaal/bankgegevens nog niet ingevuld ten behoeve van een digitale machtiging of een derde heeft nog niet de digitale machtiging via Studielink bevestigd.

Dit actiepunt verdwijnt automatisch van je lijst indien je:

  • (Of de derde) in Studielink je (zijn of haar) betaalgegevens ten behoeve van een digitale machtiging afgeeft.
  • Of aangeeft de betaling te regelen via de onderwijsinstelling. Voor collegejaar 2019-2020 is dit mogelijk vanaf medio juni 2019. Je  moet dan het totale verschuldigde collegegeld/vergoeding overmaken naar de rekening van Tilburg University. Deze verwerking start voor collegejaar 2019-2020 vanaf medio juni 2019.

Actie student:

Log in op je Studielink-account en regel je digitale machtiging of zorg dat de derde deze zo spoedig mogelijk afgeeft.

Let op:  Ben je een zittende  premaster student die zich herinschrijft voor dezelfde premaster, dan kun je pas na 1 september je digitale machtiging bevestigen.