Students Tilburg University

Toelaatbaar qua Studiekeuzecheck

Dit punt in je actielijst betekent dat je ofwel nog niet hebt deelgenomen, ofwel de faculteit nog niet aan Student Administration heeft doorgegeven dat je aan de studiekeuzecheck hebt deelgenomen.

Matching is hetzelfde als studiekeuzecheck (SKC).

Indien je nog niet hebt deelgenomen is het zaak dit zo spoedig mogelijk te doen. Indien je al hebt deelgenomen maar de School het nog niet heeft doorgegeven hoef jij geen actie te ondernemen. Bij sommige opleidingen (Global Law en Economics, International Business Administration en Entrepreneurship and Business Innovation) kun je alleen gegarandeerd deelnemen aan matching als je je vóór 1 mei hebt aangemeld in Studielink.

Voor informatie kun je contact opnemen met de Student Desk.