Residence permit

Verblijfsdocument

Met een nationaliteit van buiten de Europese Unie, moet je door middel van een verblijfsvergunning aantonen dat je rechtmatig in Nederland verblijft. Deze vergunning moet tenminste geldig zijn vanaf de eerste dag van inschrijving van het betreffende collegejaar tot en met 31 augustus van dat collegejaar.

Actie student:

Deponeer een kopie van de voor- en achterkant van je verblijfsvergunning in de witte brievenbus van de Student Desk bij de receptie van het Academiagebouw. Opsturen mag ook, naar: Tilburg University, Student Desk A 301, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.