Prior education - Admissable

Vooropleiding toelatinggevend

Om aan Tilburg University te kunnen starten met een opleiding, is het belangrijk dat de vooropleiding (Nederlands of buitenlands) voldoet aan de vooropleidingseisen. Afgeronde Nederlandse vooropleidingen worden automatisch uitgewisseld als deze zijn geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Indien je je vooropleiding hebt afgerond en je diploma is geregistreerd in het diplomaregister, zal dit openstaande actiepunt mogelijk vanzelf verdwijnen. Het kan echter zijn dat we (aanvullende) gegevens van je nodig hebben om te kunnen voldoen aan dit actiepunt.

Buitenlandse vooropleidingen worden niet opgenomen in het diplomaregister.

Inschrijving voor een bacheloropleiding

Tilburg University moet voor iedereen die een bacheloraanmelding doet, vaststellen of de Nederlandse of buitenlandse vooropleiding voldoet aan de vooropleidingseisen.

I. Inschrijving voor een bacheloropleiding op grond van een Nederlandse vooropleiding

Indien het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend” openstaat, is de in Studielink opgegeven vooropleiding nog niet toelatinggevend en zijn er aanvullende gegevens van je nodig om te kunnen voldoen aan dit actiepunt.

Mogelijk is je behaalde diploma nog niet geregistreerd in het diplomaregister van DUO. In dat geval dien je voor het tijdig kunnen afronden van je inschrijving een originele afstudeerverklaring of gewaarmerkte kopie van je diploma (bij vwo inclusief cijferlijst) in te leveren.

Bij bacheloropleidingen van TiSEM en bij de bachelor Cognitive Science and Artificial Intelligence kan het zijn dat je (geverifieerde) vooropleiding niet voldoet aan de wiskunde-eis en/of Engelse taaleis. Meer informatie hierover lees je bij de toelatingseisen van je opleiding. Voor vragen kun je terecht bij de Student Desk.

Actie student: 

Lever een originele afstudeerverklaring of gewaarmerkte kopie van je vwo-diploma of hbo-propedeuse (bij vwo inclusief cijferlijst) in bij de Student Desk. Een kopie van een afstudeerverklaring voldoet niet.

Let op:

Voor een bacheloropleiding van TiSEM dien je mogelijk ook een wiskundecertificaat aan te leveren bij de Student Desk. Meer informatie hierover vind je op de webpagina van de opleiding.

Voor de bachelor Cognitive Science and Artificial Intelligence dien je mogelijk ook een wiskundecertificaat en het resultaat van een Engelse taaltoets aan te leveren. Heb je een hbo-propedeuse diploma, lever dan een gewaarmerkte kopie van je diploma of een originele afstudeerverklaring, een wiskundecertificaat en het resultaat van de Engelse taaltoets in bij de faculteit. Meer informatie hierover vind je op de webpagina van de opleiding.

Hoe/waar:

Deponeer de kopie(ën) in de witte brievenbus van de Student Desk bij de receptie van het Academiagebouw. Opsturen mag ook, naar: Tilburg University, Student Desk A 301, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.

II. Inschrijving voor een bacheloropleiding op grond van een buitenlandse vooropleiding

Indien het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend ”openstaat, moet er mogelijk nog een beschikking namens het College van Bestuur worden afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aanmeldprocedure hebt afgerond en aan alle toelatingseisen voldoet.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de International Admission Coordinator van je faculteit. 

Inschrijving voor een premasterprogramma

Tilburg University moet voor iedereen die een premasteraanmelding doet, vaststellen of de Nederlandse of buitenlandse vooropleiding voldoet aan de vooropleidingseisen.

I. Inschrijving voor een premasterprogramma op grond van een Nederlandse vooropleiding

Indien het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend” openstaat, is de in Studielink opgegeven vooropleiding nog niet toelatinggevend en zijn er aanvullende gegevens van je nodig om te kunnen voldoen aan dit actiepunt.

Mogelijk is je behaalde diploma nog niet geregistreerd in het diplomaregister van DUO. In dat geval dien je voor het tijdig kunnen afronden van je inschrijving een originele afstudeerverklaring of gewaarmerkte kopie van je diploma in te leveren.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de Student Desk.

II. Inschrijving voor een premasterprogramma op grond van een buitenlandse vooropleiding

Indien het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend ”openstaat, moet er mogelijk nog een toelatingsbeschikking worden afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aanmeldprocedure hebt afgerond en aan alle toelatingseisen voldoet.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de International Admission Coordinator van je faculteit. 

Inschrijving voor een masteropleiding of Research Master

Tilburg University moet voor iedereen die een (research) masteraanmelding doet, vaststellen of de Nederlandse of buitenlandse vooropleiding voldoet aan de vooropleidingseisen.

I. Inschrijving voor een masteropleiding of Research Master op grond van een Nederlandse vooropleiding

Indien het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend” openstaat, is de in Studielink opgegeven vooropleiding nog niet toelatinggevend en zijn er aanvullende gegevens van je nodig om te kunnen voldoen aan dit actiepunt.

Mogelijk is je behaalde diploma nog niet geregistreerd in het diplomaregister van DUO. In dat geval dien je voor het tijdig kunnen afronden van je inschrijving een originele afstudeerverklaring of gewaarmerkte kopie van je diploma in te leveren.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de Student Desk.

II. Inschrijving voor een masteropleiding of Research Master op grond van een buitenlandse vooropleiding

Indien het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend ”openstaat, moet er mogelijk nog een toelatingsbeschikking worden afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aanmeldprocedure hebt afgerond en aan alle toelatingseisen voldoet.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de International Admission Coordinator van je faculteit.