Students Tilburg University

Vooropleiding toelatinggevend

Afgeronde Nederlandse vooropleidingen worden automatisch uitgewisseld mits deze (reeds) zijn geregistreerd in het diplomaregister van DUO. Indien je je vooropleiding hebt afgerond en je diploma is geregistreerd in het diplomaregister, zal dit openstaande actiepunt mogelijk vanzelf verdwijnen. Het kan echter zijn dat we de (aanvullende) gegevens van je nodig hebben om te kunnen voldoen aan dit actiepunt.

Buitenlandse vooropleidingen worden niet opgenomen in het diplomaregister.

Inschrijving voor een bacheloropleiding
Inschrijving voor een premasteropleiding
Inschrijving voor een masteropleiding