Students Tilburg University

Vooropleiding toelatinggevend

Tilburg University moet voor iedereen die een bachelor of (research-, pre-)master aanmelding doet, vaststellen of de Nederlandse of buitenlandse vooropleiding voldoet aan de vooropleidingseisen. Afgeronde Nederlandse vooropleidingen worden automatisch uitgewisseld mits deze (reeds) zijn geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Indien je je vooropleiding hebt afgerond en je diploma is geregistreerd in het diplomaregister, zal dit openstaande actiepunt mogelijk vanzelf verdwijnen. Het kan echter zijn dat we (aanvullende) gegevens van je nodig hebben om te kunnen voldoen aan dit actiepunt.

Buitenlandse vooropleidingen worden niet opgenomen in het diplomaregister.

Inschrijving voor een bacheloropleiding

Tilburg University moet voor iedereen die een bachelor of (research-, pre-)master aanmelding doet, vaststellen of de Nederlandse of buitenlandse vooropleiding voldoet aan de vooropleidingseisen.

I. Inschrijving voor een bacheloropleiding op grond van een Nederlandse vooropleiding

Indien het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend” openstaat, is de in Studielink opgegeven vooropleiding nog niet toelatinggevend en zijn er aanvullende gegevens van je nodig om te kunnen voldoen aan dit actiepunt.

Mogelijk is je reeds afgeronde vooropleiding nog niet centraal geregistreerd en dien je voor het tijdig kunnen afronden van je inschrijving, een originele afstudeerverklaring of gewaarmerkte kopie van je diploma en/of cijferlijst in te leveren.

Bij Economische bachelor opleidingen, de bachelors Data Science en Cognitive Science and Artificial Intelligence kan het zijn dat je (geverifieerde) vooropleiding niet voldoet aan de wiskunde-eis en/of Engelse taaleis. Meer informatie hierover lees je bij de opleidingstoelatingseisen van je opleiding. Voor vragen kun je terecht bij de Student Desk. Mogelijk blijft dit actiepunt open staan omdat er in geval van een aanmelding voor een bovengenoemde bachelor opleiding nog niet is geverifieerd of aan de desbetreffende wiskunde-eis en/of Engelse taaleis is voldaan.

Actie student: 

Lever een gewaarmerkte kopie in van het VWO/HBO(P) diploma en cijferlijst of afstudeerverklaring in bij de Student Desk.

Let op:

Voor een Economische bacheloropleiding of de bachelor Data Science dien je mogelijk ook een wiskunde certificaat aan te leveren bij de Student Desk. Meer informatie hierover vind je op de webpagina van de opleiding.

Voor de bachelor Cognitive Science and Artificial Intelligence dien je mogelijk ook een wiskunde certificaat en het resultaat van een Engelse taaltoets aan te leveren. Heb je een HBO(P) diploma, lever dan een diploma of afstudeerverklaring, een wiskunde certicaat en het resultaat Engelse taaltoets in bij de faculteit. Meer informatie hierover vind je op de webpagina van de opleiding.

Let op: een kopie van een afstudeerverklaring voldoet niet.

Hoe/waar:

Deponeer de gewaarmerkte kopie(ën) diploma en evt. cijferlijst of de originele afstudeerverklaring in de brievenbus voor de ingang van de Student Desk (route 14, A301). Opsturen mag ook, naar: Tilburg University, Student Administration, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.

II. Inschrijving voor een bachelor opleiding op grond van een buitenlandse vooropleiding

Indien het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend ”openstaat, moet er mogelijk nog een beschikking van het College van Bestuur worden afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aanmeldprocedure hebt afgerond en je voldoet aan alle toelatingseisen.

Als voldaan is aan alle (aanvullende) toelatingseisen zal de Student Administration ervoor zorgen dat een beschikking wordt afgegeven. Dit actiepunt verdwijnt dan automatisch van je lijst.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de admission officer van je faculteit. Heb je alles gedaan wat je moet doen dan hoef je verder geen actie te ondernemen.

Inschrijving voor een premasteropleiding

Inschrijving voor een premasterprogramma op grond van een Nederlandse of buitenlandse vooropleiding

Mogelijk is de toelatingsbeschikking door de faculteit nog niet afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aanmeldprocedure hebt afgerond en je voldoet aan alle toelatingseisen.

Als voldaan is aan alle (aanvullende) toelatingseisen zal de faculteit ervoor zorgen dat een toelatingsbeschikking wordt afgegeven. Dit actiepunt verdwijnt dan automatisch van je lijst.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de admission officer van je faculteit. Heb je alles gedaan wat je moet doen dan hoef je verder geen actie te ondernemen.

Inschrijving voor een masteropleiding

Inschrijving voor een masterprogramma op grond van een Nederlandse of buitenlandse vooropleiding

Mogelijk is de toelatingsbeschikking door de faculteit nog niet afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aan de harde knip eis hebt voldaan; oftewel je hebt je bachelor of premasterprogramma volledig afgerond die tot de master toelatinggevend is.

Als voldaan is aan alle (aanvullende) toelatingseisen zal de faculteit ervoor zorgen dat een toelatingsbeschikking wordt afgegeven.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de admission officer van je faculteit. Heb je alles gedaan wat je moet doen dan hoef je verder geen actie te ondernemen.