Administratie en geld

Inschrijving afronden

Je registratie bij Studielink is nu een feit. Studielink heeft jouw registratie aan Tilburg University doorgegeven. Er volgt nu nog een aantal stappen voordat de Student Administration van Tilburg University je inschrijving heeft vastgelegd. Pas na Stap 5 is je inschrijving aan de universiteit helemaal afgerond.

De Student Administration communiceert een aantal keren over je inschrijving en doet dat altijd via het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.

Stap 1: Bericht over Tilburg University computernetwerk

Nadat je je voor het nieuwe collegejaar hebt ingeschreven bij Studielink krijgt Tilburg University jouw gegevens door van Studielink. Ben je een nieuwe student die voor het eerst bij Tilburg University inschrijft, dan ontvang je van de universiteit een bericht over je toegang tot het Tilburg University computernetwerk op het e-mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven. Ook studenten die na een onderbreking weer opnieuw inschrijven ontvangen deze e-mail. Hierin tref je je studentnummer aan, informatie over je inloggegevens en waar je terecht kunt met vragen over je toegang tot het computernetwerk. Lees deze informatie a.u.b. zorgvuldig door.


LET OP! Het inschrijfproces is op het moment dat je genoemde e-mail ontvangt nog niet afgerond. Lees verder op deze pagina over het voltooien van je inschrijving.

Studenten die hun inschrijving aan Tilburg University vervolgen (ook al is dat misschien voor een andere opleiding) houden dezelfde inloggegevens en krijgen geen e-mail hierover.

Stap 2: Check de status van je inschrijving

Via Osiris Student kun je je persoonlijke status van inschrijving raadplegen en/of er nog actiepunten openstaan waaraan je nog moet voldoen. Met je Tilburg University account heb je toegang tot Osiris Student.

Stap 3: Bericht over betalen van het collegegeld

Nadat je je hebt ingeschreven bij Studielink en Tilburg University jouw (nieuwe) gegevens heeft doorgekregen, zal de universiteit vanaf medio juni een e-mail sturen met uitleg over de betaalwijzen van het collegegeld / de vergoeding. Dit bericht zal gestuurd worden naar het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.

Stap 4: (eventueel) Bewijs Betaald Collegegeld inleveren

Als je bij twee verschillende onderwijsinstellingen wilt inschrijven (WO of HBO) en je valt bij beide opleidingen onder het wettelijk tarief, dan hoef je maar één keer collegegeld te betalen.

Betalen bij een andere onderwijsinstelling

Schrijf je zo snel mogelijk in bij die onderwijsinstelling en betaal het collegegeld. Vraag daar vervolgens een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan. Bij Tilburg University lever je het BBC in, tegelijk met een machtiging t.b.v. de betaling van het collegegeld. Uitsluitend het originele BBC wordt geaccepteerd, dus géén kopie en bijvoorbeeld ook géén bankafschrift.

Betalen bij Tilburg University

Als je het collegegeld bij Tilburg University betaalt kun je bij de Student Desk een BBC aanvragen, enige tijd nadat je aan álle inschrijfverplichtingen hebt voldaan. Het Bewijs Betaald Collegegeld ontvang je vervolgens per post.

Stap 5: Bewijs van Inschrijving

Als je het hele inschrijfproces inclusief de betaling van het collegegeld hebt doorlopen ontvang je via de e-mail een Bewijs van Inschrijving op het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven. Vanaf dat moment ben je officieel ingeschreven aan Tilburg University. Je ontvangt voor ieder collegejaar opnieuw en voor iedere opleiding apart een Bewijs van Inschrijving, uiteraard pas nadat je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan.

Heb je het volledige inschrijfproces doorlopen en heb je nog geen Bewijs van Inschrijving in je mailbox ontvangen, neem dan contact op met de Student Desk.

(eventueel) Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen

Soms heb je een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) nodig om vrijgesteld te worden van collegegeld bij een tweede onderwijsinstelling of voor declaratie van het collegegeld bij je werkgever. Als je in het bezit bent van een Bewijs van Inschrijving (zie stap 5) dan kun je via internet een BBC aanvragen.

Introductie voor 1e jaars

Studenten die voor het eerst voor een opleiding inschrijven bij Tilburg University worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de (faculteits-) introductie. Alle informatie hierover vind je op Introductiedagen.