Students Tilburg University

Inschrijving Bacheloropleiding met Nederlandse vooropleiding

Om ingeschreven te worden aan Tilburg University moet je een aantal stappen nemen.

Als je wilt beginnen met een opleiding waarvoor je nog niet of niet meer staat ingeschreven, dan neem je de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelden bij Studielink

Ga naar Studielink en volg de aanmeldprocedure die stap voor stap wordt toegelicht. Dit geldt óók als je al staat ingeschreven bij Tilburg University maar een andere opleiding wilt gaan doen of naast je huidige opleiding een nieuwe tweede opleiding wilt gaan volgen.

Sta je reeds ingeschreven

Sta je in het lopende collegejaar ingeschreven bij Tilburg University dan ontvang je ruim op tijd een mail van de studentenadministratie waarin je wordt opgeroepen om je voor het volgende collegejaar opnieuw voor dezelfde opleiding in (of uit) te schrijven. Wacht op die mail voordat je stappen onderneemt om je voor dezelfde opleiding in te schrijven.

Tussentijds inschrijven

Bij een inschrijving anders dan per 1 september is het niet mogelijk om je via Studielink aan te melden. Daarnaast is het inschrijven per juli of augustus niet toegestaan. Voor meer informatie over de mogelijkheden tot tussentijds instromen, kun je contact opnemen met de Student Desk.

Stap 2: Afronden inschrijving

Nadat je je hebt aangemeld bij Studielink ben je nog niet automatisch ingeschreven bij Tilburg University. Wat je nog moet doen om je inschrijving te voltooien lees je op Inschrijving afronden.

Matching

Heb je je ingeschreven voor het eerste jaar van een bacheloropleiding dan kun je te maken krijgen met 'matching' (ook wel studiekeuzecheck genoemd). Matching houdt in dat de universiteit samen met jou kijkt in hoeverre de door jou gekozen opleiding past bij wat je wilt en kunt. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een gesprek, een test of een studie-activiteit (zoals het bijwonen van een college).

Ben je in Studielink aangemeld voor een opleiding waarvoor matching geldt, dan ontvang je automatisch een uitnodiging om aan een matchingsactiviteit deel te nemen. Kijk voor meer informatie over matching en de verplichte matching deelname.

Studielink VRAAGbaak

De meest gestelde vragen en antwoorden over het gebruik van Studielink vind je in de digitale Studielink VRAAGbaak.