Students Tilburg University

Inschrijving Bacheloropleiding met Nederlandse vooropleiding

Om ingeschreven te worden aan Tilburg University moet je een aantal stappen nemen.

Als je wilt beginnen met een opleiding waarvoor je nog niet of niet meer staat ingeschreven, dan neem je de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelden bij Studielink
Stap 2: Afronden inschrijving
Matching
Studielink VRAAGbaak