Administratie en geld

Inschrijven voor een Bacheloropleiding met buitenlandse vooropleiding

Om ingeschreven te worden aan Tilburg University moet je een aantal stappen nemen. Als je een buitenlandse vooropleiding hebt gedaan en wilt beginnen met een opleiding waarvoor je nog niet of niet meer staat ingeschreven, dan neem je de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelden bij Studielink

Ga naar Studielink en volg de aanmeldprocedure zoals die stap voor stap wordt toegelicht. Aanmelden bij Studielink kan tegelijk met het indienen van een verzoek tot toelating (Stap 2).

Tussentijds inschrijven

Bij een inschrijving ander dan per 1 september is het niet mogelijk om je via Studielink aan te melden. Daarnaast is het inschrijven per juli of augustus niet toegestaan. Voor meer informatie over de mogelijkheden tot tussentijds instromen, kun je contact opnemen met de Student DeskStap 2: Indienen van verzoek tot toelating

Als je in het bezit bent van een buitenlands diploma dan moet je behalve aanmelden bij Studielink (Stap 1) ook een verzoek tot toelating indienen bij de desbetreffende faculteit van Tilburg University.

Je kunt je online aanmelden voor een bachelor studie aan Tilburg University via My Student Application System (MySAS):

Stap 1: Lees de eisen zorgvuldig door en bereid je aanmeldingspakket voor zoals omschreven in het onderdeel 'Aanmeldingspakket'.

Stap 2: Maak een online aanmeldingsaccount. Nadat je dit account hebt gemaakt, ontvang je van het online aanmeldingssysteem (MySAS) een e-mail waarin je wordt gevraagd je account te activeren. Als je je account hebt geactiveerd, ga je terug naar MySAS en start je de aanmelding.

Stap 3: Meld je online aan en doorloop de volgende stappen:

 1. Vul je persoonlijke gegevens in (naam, geboortedatum, nationaliteit, enz.)
 2. Vul je adresgegevens in (waar je woont, contactadres voor noodgevallen)
 3. Voorgesteld programma (het programma waarvoor je je aanmeldt)
 4. Taal en andere tests (indien van toepassing)
 5. Educatieve achtergrond (genoten opleiding, scholen waarop je hebt gezeten)
 6. Bewijsstukken (voor aanmelding vereiste documenten)
 7. Aanvullende documenten (andere optionele bewijsstukken, niet verplicht)
 8. Enquête (hoe heb je over Tilburg University gehoord?)
 9. Controle (controleer of je stap 1 tot en met 8 hebt voltooid)
 10. Indienen (je kunt je aanmelding indienen als stap 1 tot en met 8 zijn voltooid)

Als je voor een numerus fixus opleiding wilt inschrijven, zorg dan dat je het toelatingsverzoek indient ruim vóór de uiterste aanmelddatum bij Studielink:

 • 15 januari; Bachelor Economics and International Business Administration

Stap 3: Bericht over je toelating

Als je met jouw vooropleiding wordt toegelaten ontvang je een beschikking van het College van Bestuur. Als je niet wordt toegelaten wordt je door de faculteit op de hoogte gebracht.

Als je niet wordt toegelaten vergeet dan niet om bij Studielink je aanmelding in te trekken. Eventueel kun je een nieuw verzoek tot een andere opleiding indienen (Stap 2).

Stap 4: Afronden inschrijving

Na je inschrijving bij Studielink ben je nog NIET bij Tilburg University ingeschreven! Op Afronden inschrijving kun je zien welke stappen je nog moet nemen na je aanmelding bij Studielink.