Students Tilburg University

Inschrijving Bacheloropleiding Psychologie met Numerus Fixus

Numerus Fixus betekent 'selectie'. Voor de opleiding Psychologie van Tilburg University geldt een numerus fixus selectieprocedure.

Voor het collegejaar 2021-2022 kent alleen de bacheloropleiding Psychologie/ Psychology van Tilburg University een numerus fixus met een selectie- en plaatsingsproces.

Meer informatie over de landelijke regels omtrent het numerus fixus en het selectie- en plaatsingsproces vind je op Studiekeuze123.nl.

Stap 1: Check de toelatingseisen
Stap 2: Aanmelden bij Studielink vóór 15 januari
Stap 3: Vervolgstappen na bekendmaken rangnummers (15 april 2021)
Stap 4: Afronden inschrijving