Students Tilburg University

Inschrijving Bacheloropleiding met Numerus Fixus

Numerus Fixus betekent 'selectie'. Meer informatie over de landelijke regels omtrent het numerus fixus en het selectie- en plaatsingsproces vindt je op Studiekeuze123.nl.

Voor het collegejaar 2020-2021 kent alleen de bacheloropleiding Psychologie/ Psychology van Tilburg University een numerus fixus met een selectie- en plaatsingsproces.

Stap 1: Check de toelatingseisen
Stap 2: Aanmelden bij Studielink vóór 15 januari
Stap 3: Na uitslag loting aanmelding bij Studielink vervolgen
Stap 4: Afronden inschrijving