Students Tilburg University

Inschrijving Bacheloropleiding Psychologie met Numerus Fixus

Numerus Fixus betekent 'selectie'. Voor de opleiding Psychologie van Tilburg University geldt een numerus fixus selectieprocedure.

Voor het collegejaar 2024-2025 kent alleen de bacheloropleiding Psychologie/ Psychology van Tilburg University een numerus fixus met een selectie- en plaatsingsproces.

Meer informatie over de landelijke regels omtrent het numerus fixus en het selectie- en plaatsingsproces vind je op Studiekeuze123.nl.

Stap 1: Check de toelatingseisen

Voor vragen rondom de inschrijf- en selectieprocedure van de opleiding Psychologie / Psychology kun je contact opnemen met de Admission Coordinator Numerus Fixus via psychology-numerusfixus@tilburguniversity.edu.

Stap 2: Aanmelden bij Studielink vóór 15 januari

Als je voldoet aan de toelatingseisen kun je je aanmelden bij Studielink. Op deze site wordt de aanmelding stap voor stap toegelicht. Voor opleidingen met een (de)centrale selectie hanteert Studielink een strikte aanmelddeadline:

  • 15 januari 2024, 23.59 uur voor het collegejaar 2024-2025 kent alleen de bacheloropleiding Psychologie/ Psychology van Tilburg University een numerus fixus.

Is deze deadline verstreken, dan kun je je niet meer aanmelden via Studielink. Bij een aanmeldpoging na 15 januari, kun je daarvan jezelf een bewijs e-mailen. Deze heb je nodig in geval van zeer bijzondere omstandigheden (overmacht). Neem dan zo spoedig contact op (voor meer informatie) met de Admission Coordinator Numerus Fixus. 

Als je de volledige aanmeld- en selectieprocedure hebt doorlopen, ontvang je op 15 april 2024 via Studielink bericht over het aan jou toegekende rangnummer. 

De uitslag van je deelname aan de selectieprocedure ontvang je rechtstreeks via Studielink. 

Stap 3: Vervolgstappen na bekendmaken rangnummers (15 april 2024)

Als je de selectieprocedure hebt doorlopen, ontvang je op 15 april 2024 via Studielink bericht over het aan jou toegekende rangnummer.

Indien jouw rangnummer binnen het aantal beschikbare plaatsen valt (er zijn in totaal 700 plaatsen beschikbaar en deze worden verdeeld over het Nederlandstalige en Engelstalige Psychologie programma samen), ontvang je via Studielink direct een plaatsingsbewijs. Zodra je jouw plaatsingsbewijs hebt ontvangen, dien je dit uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van verzending via Studielink te accepteren. Een niet tijdig geaccepteerd plaatsingsbewijs vervalt van rechtswege.

Valt jouw rangnummer in eerste instantie buiten de 700 beschikbare plaatsen, dan ontvang je óók op 15 april 2024 bericht via Studielink over het aan jou toegekende rangnummer. Je komt dan op een wachtlijst te staan. Indien een uitgereikt plaatsingsbewijs vervalt, omdat degene aan wie het plaatsingsbewijs was gestuurd dit niet tijdig heeft verzilverd, dan wordt een plaatsingsbewijs uitgereikt aan de eerstvolgende kandidaat die hier op grond van zijn/haar rangnummer voor in aanmerking komt en aan wie eerder nog geen plaatsingsbewijs was uitgereikt. Het toekennen van vrijgekomen plaatsen gaat door tot en met 31 augustus 2024. 

Wil je (bij nader inzien) toch geen gebruik maken van je plaatsing? Dan kun je je plaats via Studielink weigeren. Of indien je ze reeds eerder hebt verzilverd,  kun je de aanmelding voor die betreffende opleiding intrekken. Daarmee vervalt automatisch jouw plaatsing. 

Stap 4: Afronden inschrijving

Nadat je de selectieprocedure hebt doorlopen en indien je je plaats via Studielink hebt geaccepteerd (stap 3) is het inschrijfproces nog niet klaar: je bent nog niet volledig ingeschreven bij Tilburg University. Wat je nog moet doen om je inschrijving te voltooien lees je op Afronden inschrijving.