Administratie en geld

Inschrijving Bacheloropleiding met Numerus Fixus

Numerus Fixus betekent 'selectie'. Meer informatie over de landelijke regels omtrent het numerus fixus en het selectie- en plaatsingsproces vindt je op Studiekeuze123.nl.

Stap 1: Check de toelatingseisen

Check in het overzicht van Bacheloropleidingen welke toelatingseisen aan de numerus fixus opleiding worden gesteld en of je daaraan voldoet. Voor meer informatie over toelating(seisen) neem je contact op met de van de Student Desk.

Stap 2: Aanmelden bij Studielink vóór 15 januari

Als je voldoet aan de toelatingseisen kun je je aanmelden bij Studielink. Op deze site wordt de aanmelding stap voor stap toegelicht. Voor opleidingen met een (de)centrale selectie hanteert Studielink een strikte aanmelddeadline:

  • 15 januari 2019: Bachelor International Business Administration

Is deze deadline verstreken, dan kun je je niet meer aanmelden via Studielink. Bij een aanmeldpoging na 15 januari, kun je daarvan jezelf een bewijs e-mailen. Deze heb je nodig in geval van zeer bijzondere omstandigheden (overmacht). Neem dan zo spoedig contact op (voor meer informatie) met de Student Desk.

Daarnaast moet je je ook vóór 15 februari 2019 aanmelden bij de universiteit via het MySAS applicatie systeem.

Als je je op tijd hebt aangemeld en hebt deelgenomen aan de selectie, dan krijg je op 15 april via een bericht van Studielink een rangnummer toegestuurd. Indien je rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding valt, krijg je dan ook een plaats aangeboden. Je moet de aangeboden plaats binnen twee weken na ontvangst van het bericht accepteren via Studielink. Anders komt de plaats te vervallen. Voor meer informatie zie Studiekeuze123.nl

De uitslag ontvang je dus rechtstreeks van Studielink.Stap 3: Na uitslag loting aanmelding bij Studielink vervolgen

Nadat je van Studielink bericht hebt ontvangen over je rangnummer, kun je je aanmelding vervolgen op het moment dat je vanaf 15 april ook een bericht van Studielink krijgt waarin er een plaats wordt aangeboden. Je dient dan je plaats te 'verzilveren'. Doe dit binnen 14 dagen nadat je het bericht hebt ontvangen over de plaatsing! Ga naar Studielink en log in op je account. Doe je dat niet binnen de gestelde termijn dan vervalt je recht op de plaats.


Wil je (bij nader inzien) geen gebruik maken van je plaatsing, dan kun je je plaats via Studielink weigeren of indien je ze reeds eerder hebt verzilvert, dan kun je de aanmelding voor die betreffende opleiding intrekken.


Stap 4: Afronden inschrijving

Nadat je bent ingeloot en je plaats via Studielink hebt verzilverd (Stap 3) is het inschrijfproces nog niet klaar: je bent nog NIET ingeschreven bij Tilburg University. Wat je nog moet doen om je inschrijving te voltooien lees je op Afronden inschrijving.