Students Tilburg University

Inschrijven voor bijvak(ken)

Onderstaande inschrijfprocedure voor bijvakken is van toepassing op collegejaar 2022-2023.

Er zijn twee soorten bijvakken:

  • 1: convenant bijvakken
    Een convenant betekent dat er een overeenkomst is gesloten tussen je huidige onderwijsinstelling en Tilburg University. Dit convenant omvat een vast programma en volg je om alvast premaster vakken aan Tilburg University te halen terwijl je je hbo opleiding nog niet hebt afgerond.
  • 2: individuele bijvakken
    Je schrijft je bij Tilburg University in voor één of meer vakken die je opneemt in het programma van de opleiding die je volgt aan een andere HBO of WO onderwijsinstelling. Je onderwijs instelling dient hier toestemming voor te verlenen.

De inschrijfprocedure voor beide bijvakstudenten is verschillend. Lees hieronder de procedure die op jouw situatie van toepassing is.

Voor een bijvakinschrijving in het eerste semester moet het formulier met de benodigde bijlagen vóór 1 september in het bezit zijn van de universiteit. Voor het tweede semester is de deadline 1 februari. 

1: Inschrijving als Convenant bijvakstudent

Je eerste inschrijving als convenant bijvakstudent loopt via de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelden

De contactpersoon van je eigen onderwijsinstelling zal je aanmelden bij Tilburg University door middel van het aanleveren van een kopie van je identiteitsbewijs en je (e-mail) adres. In principe hoef je geen actie te ondernemen richting Tilburg University, tenzij je aanmeldt voor een convent bijvak programma van TiSEM. In dat geval geldt dat je na je aanmelding door de contactpersoon je ook zelf online dient aan te melden. Informatie daarover krijg je via de contactpersoon.

Stap 2: Bericht over universiteits computernetwerk

Tilburg University neemt je gegevens op in de studentenadministratie. Als je voor de eerste keer bij Tilburg University inschrijft, ontvang je vervolgens op je privé mailadres een e-mail met daarin onder andere de inloggegevens die je toegang geven tot het computernetwerk van Tilburg University.

Stap 3: Bewijs Betaald Collegegeld

Zorg en controleer of je nog een Bewijs Betaald Collegegeld moet inleveren. Zo ja, vraag dan om dit zogenaamde BBC bij de onderwijsinstelling waar je het collegegeld (het wettelijk tarief) hebt betaald. Alléén een BBC van een Nederlandse (bekostigde) onderwijsinstelling wordt geaccepteerd.

Stap 4: Bewijs van Inschrijving

Zodra aan de inschrijfverplichtingen is voldaan wordt je inschrijving administratief afgerond en ontvang je via de e-mail een Bewijs van Inschrijving. Vanaf dat moment ben je officieel ingeschreven aan Tilburg University.

Heb je het volledige inschrijfproces voor 1 september/februari doorlopen en heb je half september/februari nog geen Bewijs van Inschrijving in je mailbox ontvangen, neem dan contact op met de Student Desk.

2: Inschrijving als Individuele bijvakstudent

Als je op eigen initiatief een of meer bijvak(ken) wilt volgen aan Tilburg University, volg dan onderstaande procedure. Om je als bijvak student in te schrijven, volg je de volgende stappen:

Stap 1: Toestemming vragen

Voor bachelorvak(ken)

Wil je een bijvak uit een bachelorprogramma volgen dan moet je toestemming vragen bij je eigen onderwijsinstelling. De verklaring moet zijn opgesteld op origineel briefpapier en moet de naam van de student en het te volgen vak (of vakken) bevatten.

Voor mastervak(ken)

Wil je een bijvak uit een masterprogramma volgen dan moet je toestemming vragen bij je eigen onderwijsinstelling. De verklaring moet zijn opgesteld op origineel briefpapier en moet de naam van de student en het te volgen vak (of vakken) bevatten.

Daarnaast moet je voor een mastervak toestemming hebben van de faculteit waaraan het vak wordt gegeven. Toestemming kun je aanvragen bij de examencommissie. Zie adressen examencommissies. Indien je een vak van een van de master programma’s van TiSEM wil volgen, dien je toestemming aan te vragen vóór de volgende datum: 1 augustus voor vakken in het najaarssemester, en 1 januari voor vakken in het voorjaarssemester.

Kijk in de Onderwijscatalogus voor het volledige aanbod van vakken.

Stap 2: Inschrijving

De inschrijving voor zowel bachelor- als mastervakken loopt rechtstreeks via de universiteit. Studielink komt hier dus niet aan te pas. Zodra je de vereiste toestemming(en) hebt, kun je je inschrijven door middel van het downloaden, invullen en versturen van het aanmeldformulier.

Tegelijk met het formulier moet je een aantal documenten meesturen:

  • Kopie van een identiteitsbewijs.
  • Genoemde originele toelatingsbrief (of -brieven).
  • Een origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Dit bewijs vraag je aan bij je eigen onderwijsinstelling; op grond van dit bewijs ben je bij Tilburg University vrijgesteld van betaling van het collegegeld  (het wettelijk tarief). Alléén een BBC van een Nederlandse (bekostigde) onderwijsinstelling wordt geaccepteerd.

Stap 3: Bericht over universiteitscomputernetwerk

Tilburg University neemt je gegevens op in de studentenadministratie. Als je voor de eerste keer bij Tilburg University inschrijft, ontvang je vervolgens op je privé mailadres een e-mail met daarin onder andere de inloggegevens die je toegang geven tot het computernetwerk van Tilburg University.

Stap 4: Bewijs van Inschrijving

Als je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan (Stap 1 en 2) dan wordt je inschrijving administratief afgerond en ontvang je via de e-mail een Bewijs van Inschrijving. Vanaf dat moment ben je officieel ingeschreven aan Tilburg University.

Heb je het volledige inschrijfproces voor 1 september/februari doorlopen en heb je half september/februari nog geen Bewijs van Inschrijving in je mailbox ontvangen, neem dan contact op met de Student Desk.