Administratie en geld

Inschrijven Masteropleiding

Voor informatie over de aanmeldprocedure voor studenten met een buitenlandse vooropleiding ga je naar de Engelse versie van deze site.

Onderstaande stappen neem je als je:

  • voor het eerst aan een master opleiding wilt beginnen
  • na een onderbreking dezelfde masteropleiding opnieuw wilt oppakken
  • naast je huidige opleiding nog een nieuwe masteropleiding wilt volgen

Als je je huidige masteropleiding in het aansluitende collegejaar onafgebroken wilt vervolgen per 1 september, volg dan de procedure herinschrijven.

Stap 1: Aanmelden bij Studielink

Op de site van Studielink wordt de procedure stap voor stap toegelicht.

Aanmelden bij Studielink kan tegelijk met het indienen van een verzoek tot toelating (Stap 2).

Er zijn een aantal masteropleidingen waarvoor je per februari kunt inschrijven. Informeer bij de betreffende faculteit om welke opleidingen het gaat of raadpleeg het overzicht februari instroom. Voor inschrijving per februari doorloop je dezelfde stappen als bij inschrijving per september. In Studielink kies je voor "februari instroom".

Stap 2: Dien een toelatingsverzoek in

Behalve inschrijven bij Studielink moet je ook een toelatingsverzoek indienen bij de toelatingscommissie van de desbetreffende faculteit. Aan de hand van je afgeronde vooropleiding bepaalt de commissie of je wordt toegelaten, eventueel met extra toelatingseisen. De faculteit laat je weten of je wel of niet wordt toegelaten. Meer informatie over de verschillende toelatingseisen vind je via de afzonderlijke masterbeschrijvingen uit het masteroverzicht.

Let op! Sta je momenteel ingeschreven voor een opleiding aan Tilburg University, dan hoef je in principe geen apart toelatingsverzoek in te dienen.

Op de volgende pagina vind je informatie over het indienen van een toelatingsverzoek:


Stap 3: Bericht van de Toelatingscommissie

De toelatingscommissie neemt jouw verzoek in behandeling en laat je weten of je wel/niet wordt toegelaten.

Heb je jezelf nog niet bij Studielink ingeschreven doe dat nu dan zo snel mogelijk!

Nadat je bericht hebt ontvangen dat je (eventueel conditioneel*) bent toegelaten ben je nog NIET ingeschreven aan de universiteit. Ga hiervoor verder met Stap 4.

* 'conditioneel' toegelaten worden betekent dat je nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat je toelating definitief wordt. Bijvoorbeeld omdat je nog een diploma moet inleveren.

Als de toelatingscommissie je verzoek heeft afgewezen, vergeet dan niet om jezelf bij Studielink voor die opleiding af te melden.

Stap 4: Inschrijving afronden

Na je aanmelding bij Studielink is het inschrijfproces nog niet afgerond: je moet je inschrijving nog afronden bij Tilburg University! Zie Inschrijving afronden voor meer informatie.