Register your research output

Hoe schrijf ik me in voor vakken en cursussen?

Je kunt je inschrijven voor cursussen, werkvormen en schriftelijke toetsen via OSIRIS Student. Alle inschrijvingen voor onderwijs worden vanuit OSIRIS automatisch doorgestuurd naar Canvas.

Op de volgende dagen gaan de vakken open voor inschrijving in blok 4
    Bachelorvakken Mastervakken
TSB 28 maart 2022 Vanaf 00.01 uur Vanaf 20.00 uur
TiSEM 29 maart 2022 Vanaf 00.01 uur Vanaf 20.00 uur
TSHD 31 maart 2022 Vanaf 00.01 uur Vanaf 20.00 uur

Wil je weten bij welke faculteit je opleiding hoort? Check het overzicht met alle Bachelor- Premaster- en Master-opleidingen.

Informatie voor eerstejaars bachelor-studenten

Ben jij een eerstejaars bachelorstudent, dan word jij door de faculteit ingeschreven voor het onderwijs dat je in je eerste semester volgt. Vanaf het tweede semester moet je jezelf inschrijven voor vakken.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences 

TSB-studenten worden enkel voor het eerste blok ingeschreven. Vanaf blok 2 moet je jezelf inschrijven voor vakken.

Tilburg School of Economics and Management

TiSEM-studenten worden voor het eerste en het tweede semester van het eerste jaar automatisch ingeschreven voor vakken.  

Tilburg Law School

TLS-studenten worden ook voor het tweede semester van het eerste jaar automatisch ingeschreven voor vakken. 

Herkansing

Studenten die een vak opnieuw volgen omdat ze dit eerder niet hebben gehaald, moeten zich ook voor het eerste semester/blok zelf inschrijven voor vakken. 

Schriftelijke tentamens

Let op: iedere student moet zichzelf aanmelden voor schriftelijke toetsen.

Informatie voor bachelor Data Science studenten

Studenten van de Joint Bachelor Data Science ontvangen informatie op maat over het aanmelden voor vakken.

Inschrijven voor vakken Master Rechtsgeleerdheid

Het nieuwe programma van de Master Rechtsgeleerdheid bestaat uit profielen, hoe je je kan inschrijven voor een profiel wordt uitgelegd in de volgende instructie-video: Instructie-video inschrijven vakken M Rechtsgeleerdheid.

Inschrijven cursussen

Klik hier voor de instructievideo voor inschrijven voor cursussen.

Inschrijven voor cursussen

Inschrijven voor cursussen via Osiris

Enkele aandachtspunten voor het inschrijven:

 • Als je in het bezit bent van inloggegevens kun je je aanmelden voor cursussen en/of tentamens, ook al is je inschrijving misschien nog niet helemaal afgerond.
 • Check voordat je je gaat inschrijven je rooster in MyTimetable (MTT) en kies het studentensetnummer* van het rooster dat het beste past.

TiSEM -studenten:

 • Selecteer in MyTimetable programma, jaar en de studentenset die vermeld wordt in het overzicht voor een adviesrooster.
 • Indien er een keuze is uit meerdere studentensets: selecteer slechts één set in MyTimetable!
 • Achter elke studentset staat een zgn. ZZ-groep. Het cijfer op het einde van de ZZ-groep in het rooster komt overeen met de voorkeursgroep die je vervolgens in Osiris-Student moet kiezen om je in te schrijven; (Indien er bij een WC geen ZZ-groep vermeld staat, wordt de inschrijving voor deze WC’s via de docent in Canvas geregeld).
 • Bij sommige programma’s moet er zowel een studentenset voor het verplichte gedeelte als voor de keuzevakken gekozen worden, zie het overzicht.

TLS-studenten:

 • Selecteer in MyTimeTable programma, jaar en de studentenset die vermeld wordt in het overzicht voor een adviesrooster.
 • Indien er een keuze is uit meerdere studentensets: selecteer slechts één set in MyTimeTable!
 • Achter elke studentset staat een zgn. ZZ-groep. Het cijfer op het einde van de ZZ-groep in het rooster komt overeen met de voorkeursgroep die je vervolgens in Osiris-Student moet kiezen.
 • Indien er restricties gelden voor de toegang tot programma’s is dit aangegeven in het overzicht.

TST-studenten: er is slechts één studentenset beschikbaar voor de programma’s.

 • Selecteer in MyTimetable je programma en aanvangsjaar.
 • Is een cursus vol? Kies dan voor die cursus in MyTimetable (MTT) een ander studentensetnummer en schrijf je daarvoor in.
 • Als je je wilt inschrijven voor een talencursus waar geen plaatsen meer vrij zijn, kun je je aanmelden voor een wachtlijst. Bekijk de inschrijfpagina van het Language Center voor meer informatie;
 • De eerstejaarscursussen worden in januari ook geopend voor inschrijving door andere studenten zoals tweede- en derdejaars bachelorstudenten die een eerstejaarscursus moeten of willen volgen. De definitieve datum wordt z.s.m. nog bekend gemaakt.

TSHD-studenten: 

 • Selecteer in MyTimetable je programma en aanvangsjaar.
 • Kies een ZZ-groep voor alle activiteiten waar je aan deel wilt nemen EN die passen in je rooster. De meest voorkomende activiteiten zijn:
  HC: Hoorcollege
  WC: Werkcollege
  LA: Practicum
 • Het cijfer op het einde van de ZZ-groep in het rooster komt overeen met de voorkeursgroep die je vervolgens in OSIRIS-Student moet kiezen.
 • Nadat je je rooster hebt bepaald kun je je gaan inschrijven in OSIRIS.

TSB-studenten: 

 • Selecteer in MyTimetable je programma en aanvangsjaar.
 • Kies per cursus een ZZ-groep van een werkcollege of practicum waar je aan deel wilt nemen EN die in je rooster past.
 • Bij sommige vakken dien je de groep van een bepaalde studierichting te kiezen; bijv. 424503_PEW 3, ZZ/424503-B-5/WC/1/006. Deze werkgroep is voor studenten van de opleiding Personeelwetenschappen. In Osiris is dit werkgroep 6.
 • Het cijfer op het einde van de ZZ-groep in het rooster komt overeen met de voorkeursgroep die je vervolgens in OSIRIS-Student moet kiezen.
 • Nadat je je rooster hebt bepaald kun je je gaan inschrijven in OSIRIS.

* Een studentenset is een nummer (bijvoorbeeld 2BE-01) waarmee de roosteraars een rooster voor een groep studenten samenstellen. Met dit nummer kunnen studenten opzoeken welk rooster hun voorkeur heeft. Vervolgens kunnen studenten zich met dit nummer inschrijven voor de juiste werkgroep of practicum in OSIRIS Student of de OSIRIS App.

Inschrijven voor taalcursussen

Aanmeldprocedure taalcursus met vouchers

Aanmeldprocedure taalcursus met vouchers

 • Start inschrijving taalcursussen: 12 januari 2022, 11.00 uur.
 • Inschrijven mogelijk tot: 27 januari 2022, 23.58 uur. 
 • Uitschrijven mogelijk tot: 27 januari 2022. 23.59 uur. 

Het inschrijven op een taalcursus gaat grotendeels op dezelfde manier als het inschrijven voor andere cursussen van de universiteit. Om je te helpen, hebben wij een stappenplan en instructievideo ontwikkeld.

Voor het inschrijven op een taalcursus gelden een paar aandachtspunten:

Aanmelden taalcursus

Controleer goed of het tijdstip waarop de taalcursus wordt gegeven niet overlapt met de andere cursussen die je moet volgen. Dat gaat als volgt:

 • Selecteer in MyTimetable (MTT) je studie-/examenprogramma en de gewenste taalcursus (week of dag view is het handigst).
 • Bekijk in MTT bij welke groep(en) je kunt deelnemen.
 • Schrijf je via OSIRIS Student in voor de gewenste taalcursus en de groep waar plaats is.
 • Nadat je je hebt ingeschreven voor je eigen studie-/examenprogramma of bij roosterwijzigingen controleer je of de taalcursus nog past in je rooster. Zo niet, dan kun je je tot 27 januari 2022, 23.59 nog uitschrijven voor de taalcursus. Je kunt ook kijken of er nog plaatsen vrij zijn in een andere groep die in je rooster past.

Aanmelden wachtlijst

 • Is er in geen enkele groep waaraan je zou kunnen deelnemen een plaats vrij? Kies dan een groep waarvoor je op de wachtlijst wil komen staan. Je kunt je maar bij één groep op de wachtlijst inschrijven. Na inschrijving krijg je meteen te zien op welke plaats je staat. Er worden nu nog geen vouchers afgeboekt.
 • Je ontvangt een e-mail met de mededeling dat je op de wachtlijst bent geplaatst.
 • Als er een plaats vrijkomt dan krijg je een email met de melding dat er een plaats is vrijgekomen en je je binnen een bepaald termijn kunt aanmelden voor de taalcursus en groep, waarvoor je op de wachtlijst stond. De vouchers worden afgeboekt.

Heb je geen of onvoldoende vouchers, dan kun je ook betalen voor taalcursussen.

Lees meer over taalcursussen

Veelgestelde vragen over inschrijven op cursussen via Osiris

Kan ik mij inschrijven via OSIRIS Student en de OSIRIS App?

Je kunt je zowel via de app als via OSIRIS Student inschrijven voor cursussen. We adviseren je echter om je via OSIRIS Student in te schrijven voor cursussen. Hier vind je namelijk de extra cursusinformatie waarmee je het studentensetnummer kunt vertalen naar de juiste werkvormgroep in OSIRIS.

De OSIRIS App kun je downloaden via de Play Store of de App Store. Zoek op 'OSIRIS Tilburg University'.

Hoe zorg ik dat ik mij inschrijf voor een rooster zonder overlappende vakken?

TiSEM en TLS geven studenten de garantie op een rooster zonder overlappende vakken. Studenten moeten dan voor alle vakken in hun examenprogramma hetzelfde studentenset nummer kiezen.

Wat moet ik doen als door een administratieve fout een aantal toetsen open hebben gestaan?

Door een administratieve fout hebben een aantal toetsen open gestaan voor inschrijving in OSIRIS Student. Inmiddels is aanmelding niet meer mogelijk. Studenten die zich hebben aangemeld voor een van deze toetsen zullen apart bericht ontvangen over de verdere procedure. Alle studenten zullen op korte termijn bericht ontvangen over wanneer en hoe de aanmelding voor toetsen plaats gaat vinden.

Wat is een studentenset nummer?

Dit is een nummer (bijvoorbeeld 2BE-01) dat de roosteraars gebruiken om te roosteren. Aan de hand van dit nummer kun je in MyTimetable opzoeken welk rooster jouw voorkeur heeft. Zoek in OSIRIS Student op (onder het i-tje bij cursusinformatie) welke groep bij het studentenset nummer hoort. Schrijf je vervolgens via OSIRIS Student in voor de juiste groep van het werkcollege, practicum, of een andere werkvorm.

Eerstejaars bachelor studenten krijgen een studentenset nummer toegewezen (zie onder Personalia/ Mijn gegevens in OSIRIS Student en de app).

Wat moet ik doen als een cursus vol is?

Kies dan voor die cursus in MyTimetable (MTT) een ander studentensetnummer en schrijf je daarvoor in. De inschrijvingen op werkgroepen worden gecontroleerd en daar waar nodig en mogelijk wordt bij geroosterd. Controleer dus ook regelmatig of er nieuwe groepen beschikbaar zijn of dat bestaande groepen zijn uitgebreid. Het advies is om gewoon naar het college te gaan.

TSB-studenten kunnen zich melden via TSB-planning@tilburguniversity.edu

TST-studenten kunnen zich melden via bureautst@tilburguniversity.edu

Ik wil mij inschrijven voor vakken van verschillende faculteiten, kan dat nog steeds?

Ja, dat kan. In het overzicht met de data waarop de inschrijftermijnen voor onderwijs starten zie je wanneer de vakken van welke faculteit open gaan voor inschrijving.

Als ik in mijn rooster (in MyTimetable of in de OSIRIS App) mijn vakken zie staan, betekent dat dan dat ik ben ingeschreven?

Niet noodzakelijkerwijs. Het inschrijven gaat echt via OSIRIS. Onder ‘overzicht inschrijvingen’ zie je waar je precies voor bent ingeschreven.

Moet ik mij voor alle cursussen apart inschrijven?

Ja. Je wordt wel meteen voor alle werkvormen (zoals hoorcollege, werkcollege, practicum) ingeschreven, met uitzondering van de schriftelijke toets.

Ik krijg een foutmelding als ik mij probeer in te schrijven voor een cursus?

Check s.v.p. je universiteitsmail. Hierin vind je meer informatie over de reden van de afwijzing en wat je kunt doen.

Bij inschrijven op cursussen krijg ik de melding, Deze cursus maakt geen deel uit van het vaste deel van je examenprogramma?

Dit is een waarschuwing dat de ECTS voor deze cursus niet automatisch meetellen voor je studievoortgang. Je kunt deze melding negeren en je gewoon inschrijven.

Moet ik mij nog in Canvas inschrijven?

Nee, als je in OSIRIS bent ingeschreven voor een cursus wordt dit automatisch doorgestuurd naar Canvas. Canvas blijft de vindplek voor alle informatie die je tijdens het volgen van je cursussen nodig hebt, zoals opdrachten en cursusmateriaal. Docenten blijven ook berichten via Canvas publiceren.

Veelgestelde vragen over de onderwijscatalogus en je rooster

Raadpleeg je rooster via MyTimetable (MTT)

Waar vind ik de Onderwijscatalogus?

Via OSIRIS Student onder de Tab Onderwijs.

Waar vind ik het rooster?

Je kunt het rooster raadplegen via MyTimetable, via de Onderwijscatalogus en via de OSIRIS App. Roosterwijzigingen worden in al deze systemen direct doorgevoerd.

Wanneer is het tentamen rooster beschikbaar?

Het tentamenrooster volgt binnenkort.

Waar vind ik mijn persoonlijke rooster?

In MyTimetable (MTT) kun je inloggen en aanvinken voor welke cursussen je bent ingeschreven. MTT onthoudt de cursussen die je hebt aangevinkt en toont zo je ‘persoonlijke rooster’. Ook in de OSIRIS App worden alleen nog de cursussen getoond die je in MTT hebt aangevinkt.

Roosterwijzigingen worden direct verwerkt. Ook in MTT en de OSIRIS App.
Let op: je krijgt geen berichten uit het systeem op het moment dat er iets wijzigt.

Hoe blijf ik op de hoogte van roosterwijzigingen?

Je wordt geacht zelf regelmatig het rooster te checken, bijvoorbeeld via de OSIRIS App. Je krijgt geen bericht uit het systeem over roosterwijzigingen. Raadpleeg het rooster dus regelmatig om te kijken of er wijzigingen zijn.

Als ik in MyTimetable mijn cursussen heb aangevinkt, ben ik dan ingeschreven?

Nee, dan ben je nog niet ingeschreven. Je moet je inschrijven via OSIRIS. Onder ‘overzicht inschrijvingen’ zie je waar je precies voor bent ingeschreven.

Wat betekenen de kleuren in MyTimetable?

Onder Help in MyTimetable vind je een uitgebreide handleiding en veelgestelde vragen.

Informatie en extra ondersteuning

Student Desk

Hier kun je terecht met vragen over de inschrijving voor je opleiding, cursussen en schriftelijke toetsen. De Student Desk kan ook controleren of je alle benodigde stappen hebt gezet om ingeschreven te worden aan de universiteit, voor de cursus of voor de schriftelijke toets.

IT Support en Library Support

Hier kun je terecht met typische ICT-vragen zoals: ik kan niet inloggen, ik zie in MyTimetable mijn rooster niet, etc. Check voordat je hier naartoe gaat of het antwoord op je vraag terug te vinden is in de self service portal in Topdesk.