Administratie en geld

Inschrijven voor onderwijs en extracurriculaire vakken

Studenten schrijven zich in voor cursussen, werkvormen en schriftelijke toetsen via OSIRIS Student. Alle inschrijvingen voor onderwijs worden vanuit OSIRIS automatisch doorgestuurd naar Blackboard/Canvas.

Ben jij een eerstejaars bachelorstudent of TSB pre-masterstudent klik dan hier

Ben jij een eerstejaars bachelorstudent of een TSB pre-masterstudent, dan word jij door de faculteit ingeschreven voor het onderwijs dat je in je eerste semester volgt. Je moet je nog wel zelf inschrijven voor schriftelijke toetsen.

Ben jij een recidivist klik dan hier

Openstelling vakken 1e jaar Bachelor voor inschrijving

Tilbug School for Behavioral Sciences

2e- en 3e-jaars bachelorstudenten, die als recidivist gaan deelnemen aan vakken van het 1e jaar en overige studenten dienen een e-mail te sturen naar owplanning.tsb@tilburguniversity.edu.

Vermeld hierbij het volgende: je naam, je studentnummer, de studie die je volgt en van elke cursus waaraan je wilt deelnemen de cursusnaam, cursuscode en voorkeur werkgroepen. Liefst meerdere werkgroepen.

N.B. Studenten die zich niet via deze weg aanmelden, kunnen niet ingedeeld worden in de betreffende werkgroepen.

Inschrijven voor cursussen

Inschrijven voor cursussen gaat via Osiris

Enkele aandachtspunten voor het inschrijven:

Als je in het bezit bent van inloggegevens kun je je aanmelden voor cursussen en/of tentamens, ook al is je inschrijving misschien nog niet helemaal afgerond.

Check voordat je je gaat inschrijven je rooster in MyTimetable (MTT) en kies het studentensetnummer* van het rooster dat het beste past.

TiSEM Studenten: klik hier voor een overzicht van alle beschikbare studentensets

 • Selecteer in MyTimetable programma, jaar en de studentenset die vermeld wordt in het overzicht voor een adviesrooster;
 • Indien er een keuze is uit meerdere studentensets: selecteer slechts één set in MyTimetable!
 • Achter elke studentset staat een zgn. ZZ-groep. Het cijfer op het einde van de ZZ-groep in het rooster komt overeen met de voorkeursgroep die je vervolgens in Osiris-Student moet kiezen om je in te schrijven; (Indien er bij een WC geen ZZ-groep vermeld staat, wordt de inschrijving voor deze WC’s via de docent in Blackboard geregeld).
 • Bij sommige programma’s moet er zowel een studentenset voor het verplichte gedeelte als voor de keuzevakken gekozen worden, zie het overzicht.

TLS-studenten: klik hier voor een overzicht van alle beschikbare studentensets

 • Selecteer in MyTimeTable programma, jaar en de studentenset die vermeld wordt in het overzicht voor een adviesrooster;
 • Indien er een keuze is uit meerdere studentensets: selecteer slechts één set in MyTimeTable!
 • Achter elke studentset staat een zgn. ZZ-groep. Het cijfer op het einde van de ZZ-groep in het rooster komt overeen met de voorkeursgroep die je vervolgens in Osiris-Student moet kiezen;
 • Indien er restricties gelden voor de toegang tot programma’s is dit aangegeven in het overzicht.

TST-studenten: er is slechts één studentenset beschikbaar voor de programma’s.

Informatie m.b.t. de studentensets voor studenten van TSB en TSHD volgt zo spoedig mogelijk.

 • TiSEM en TLS geven studenten de garantie op een rooster zonder overlappende vakken. Studenten moeten dan voor alle vakken in hun examenprogramma hetzelfde studentensetnummer kiezen;
 • Is een cursus vol? Kies dan voor die cursus in MyTimetable (MTT) een ander studentensetnummer en schrijf je daarvoor in;
 • Als je je wilt inschrijven voor een talencursus waar geen plaatsen meer vrij zijn, kun je je aanmelden voor een wachtlijst. Bekijk de inschrijfpagina van het Language Center voor meer informatie;
 • De eerstejaarscursussen worden in januari ook geopend voor inschrijving door andere studenten zoals tweede- en derdejaars bachelorstudenten die een eerstejaarscursus moeten of willen volgen. De definitieve datum wordt z.s.m. nog bekend gemaakt.

TSHD-studenten: 

 • Selecteer in MyTimetable je programma en aanvangsjaar;
 • Kies een ZZ-groep voor alle activiteiten waar je aan deel wilt nemen EN die passen in je rooster. De meest voorkomende activiteiten zijn:
  HC: Hoorcollege
  WC: Werkcollege
  LA: Practicum
 • Het cijfer op het einde van de ZZ-groep in het rooster komt overeen met de voorkeursgroep die je vervolgens in OSIRIS-Student moet kiezen;
 • Nadat je je rooster hebt bepaald kun je je gaan inschrijven in OSIRIS.

TSB-studenten: 

 • Selecteer in MyTimetable je programma en aanvangsjaar;
 • Kies per cursus een ZZ-groep van een werkcollege of practicum waar je aan deel wilt nemen EN die in je rooster past.
 • Bij sommige vakken dien je de groep van een bepaalde studierichting te kiezen; bijv. 424503_PEW 3, ZZ/424503-B-5/WC/1/006. Deze werkgroep is voor studenten van de opleiding Personeelwetenschappen. In Osiris is dit werkgroep 6.
 • Het cijfer op het einde van de ZZ-groep in het rooster komt overeen met de voorkeursgroep die je vervolgens in OSIRIS-Student moet kiezen;
 • Nadat je je rooster hebt bepaald kun je je gaan inschrijven in OSIRIS.

* Een studentenset is een nummer (bijvoorbeeld 2BE-01) waarmee de roosteraars een rooster voor een groep studenten samenstellen. Met dit nummer kunnen studenten opzoeken welk rooster hun voorkeur heeft. Vervolgens kunnen studenten zich met dit nummer inschrijven voor de juiste werkgroep of practicum in OSIRIS Student of de OSIRIS App.

Inschrijven voor tentamens

Op deze pagina vind je meer informatie over tentamens en de tentamendata.

Inschrijven voor taalcursussen

Meer informatie over taalcursussen vind je op deze pagina.

Instructiemateriaal inschrijven voor cursussen

Om je te helpen met het inschrijven voor cursussen, hebben wij een instructievideo ontwikkeld.

De OSIRIS app

De OSIRIS App kun je downloaden via de Play Store of de App Store. Zoek op 'OSIRIS Tilburg University'.

Je kunt je zowel via de app als via OSIRIS Student inschrijven voor cursussen. We adviseren je echter om je via OSIRIS Student in te schrijven voor cursussen. Hier vind je namelijk de extra cursusinformatie waarmee je het studentensetnummer kunt vertalen naar de juiste werkvormgroep in OSIRIS.

Frequently Asked Questions

Inschrijven op cursussen via OSIRIS

Kan ik mij inschrijven via OSIRIS Student en de OSIRIS App?
Ja. In de app zie je alleen niet de vertaling van het studentenset nummer naar de juiste werkvormgroep in OSIRIS. Daarom raden we je aan om je via OSIRIS Student in te schrijven.

Hoe zorg ik dat ik mij inschrijf voor een rooster zonder overlappend vakken?

TiSEM en TLS geven studenten de garantie op een rooster zonder overlappende vakken. Studenten moeten dan voor alle vakken in hun examenprogramma hetzelfde studentenset nummer kiezen.

Wat moet ik doen als door een administratieve fout een aantal toetsen open hebben gestaan?

Door een administratieve fout hebben een aantal toetsen open gestaan voor inschrijving in OSIRIS Student. Inmiddels is aanmelding niet meer mogelijk. Studenten die zich hebben aangemeld voor een van deze toetsen zullen apart bericht ontvangen over de verdere procedure. Alle studenten zullen op korte termijn bericht ontvangen over wanneer en hoe de aanmelding voor toetsen plaats gaat vinden.

Wat is een studentenset nummer?

Dit is een nummer (bijvoorbeeld 2BE-01) dat de roosteraars gebruiken om te roosteren. Aan de hand van dit nummer kun je in MyTimetable opzoeken welk rooster jouw voorkeur heeft. Zoek in OSIRIS Student op (onder het i-tje bij cursusinformatie) welke groep bij het studentenset nummer hoort. Schrijf je vervolgens via OSIRIS Student in voor de juiste groep van het werkcollege, practicum, of een andere werkvorm.

Eerstejaars bachelor studenten krijgen een studentenset nummer toegewezen (zie onder Personalia/ Mijn gegevens in OSIRIS Student en de app).

Wat moet ik doen als een cursus vol is?

Kies dan voor die cursus in MyTimetable (MTT) een ander studentensetnummer en schrijf je daarvoor in. De inschrijvingen op werkgroepen worden gecontroleerd en daar waar nodig en mogelijk wordt bij geroosterd. Controleer dus ook regelmatig of er nieuwe groepen beschikbaar zijn of dat bestaande groepen zijn uitgebreid. Het advies is om gewoon naar het college te gaan.

Ik wil mij inschrijven voor vakken van verschillende faculteiten, kan dat nog steeds?
Ja, dat kan. In het overzicht met de data waarop de inschrijftermijnen voor onderwijs starten zie je wanneer de vakken van welke faculteit open gaan voor inschrijving.

Als ik in mijn rooster (in MyTimetable of in de OSIRIS App) mijn vakken zie staan, betekent dat dan dat ik ben ingeschreven?

Niet noodzakelijkerwijs. Het inschrijven gaat echt via OSIRIS. Onder ‘overzicht inschrijvingen’ zie je waar je precies voor bent ingeschreven.

Moet ik mij voor alle cursussen apart inschrijven?

Ja. Je wordt wel meteen voor alle werkvormen (zoals hoorcollege, werkcollege, practicum) ingeschreven, met uitzondering van de schriftelijke toets.

Ik krijg een foutmelding als ik mij probeer in te schrijven voor een cursus?
Check s.v.p. je universiteitsmail. Hierin vind je meer informatie over de reden van de afwijzing en wat je kunt doen.

Bij inschrijven op cursussen krijg ik de melding, Deze cursus maakt geen deel uit van het vaste deel van je examenprogramma?
Dit is een waarschuwing dat de ECTS voor deze cursus niet automatisch meetellen voor je studievoortgang. Je kunt deze melding negeren en je gewoon inschrijven.

Moet ik mij nog in Blackboard inschrijven?
Nee, als je in OSIRIS bent ingeschreven voor een cursus wordt dit automatisch doorgestuurd naar Blackboard. Blackboard blijft de vindplek voor alle informatie die je tijdens het volgen van je cursussen nodig hebt, zoals opdrachten en cursusmateriaal. Docenten blijven ook berichten via Blackboard publiceren.

Onderwijscatalogus en rooster

Waar vind ik de Onderwijscatalogus?

Via OSIRIS Student onder de Tab Onderwijs.

Waar vind ik het rooster?

Je kunt het rooster raadplegen via MyTimetable, via de Onderwijscatalogus en via de OSIRIS App. Roosterwijzigingen worden in al deze systemen direct doorgevoerd.

Wanneer is het rooster beschikbaar?
Het onderwijsrooster voor het eerste semester van 2018-2019 is gepubliceerd. Het tentamenrooster volgt binnenkort.

Waar vind ik mijn persoonlijke rooster?

In MyTimetable (MTT) kun je inloggen en aanvinken voor welke cursussen je bent ingeschreven. MTT onthoudt de cursussen die je hebt aangevinkt en toont zo je ‘persoonlijke rooster’. Ook in de OSIRIS App worden alleen nog de cursussen getoond die je in MTT hebt aangevinkt.

Roosterwijzigingen worden direct verwerkt. Ook in MTT en de OSIRIS App.
Let op: je krijgt geen berichten uit het systeem op het moment dat er iets wijzigt.

Hoe blijf ik op de hoogte van roosterwijzigingen?

Je wordt geacht zelf regelmatig het rooster te checken, bijvoorbeeld via de OSIRIS App. Je krijgt geen bericht uit het systeem over roosterwijzigingen.

Als ik in MyTimetable mijn cursussen heb aangevinkt, ben ik dan ingeschreven?
Nee, dan ben je nog niet ingeschreven. Je moet je inschrijven via OSIRIS. Onder ‘overzicht inschrijvingen’ zie je waar je precies voor bent ingeschreven.

Wat betekenen de kleuren in MyTimetable?
Onder Help in MyTimetable vind je een uitgebreide handleiding en veelgestelde vragen.

MyTimetable
Weergeven van vakken jaar drie Bachelor Psychologie, Major Klinische Psychologie
:
Wanneer je je vakken uit het derde jaar van de bacheloropleiding Klinische Psychologie wilt selecteren in MyTimetable krijg je vakken uit jaar twee te zien. Student Administration is hiervan op de hoogte. Dit wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Blackboard en Canvas

Wordt Blackboard nog gebruikt?
Zeker. Blackboard blijft de vindplek voor alle informatie die je tijdens het volgen van je cursussen nodig hebt, zoals opdrachten en cursusmateriaal. Docenten blijven ook berichten via Blackboard publiceren.

Wat is Canvas?
Bij TiSEM worden komend collegejaar als pilot een aantal vakken met een andere elektronische leeromgeving ondersteund (Canvas). De betrokken pre-master studenten worden hierover geïnformeerd.

Informatie en extra ondersteuning

Student Desk

Hier kun je terecht met vragen over de inschrijving voor je opleiding, cursussen en schriftelijke toetsen. De Student Desk kan ook controleren of je alle benodigde stappen hebt gezet om ingeschreven te worden aan de universiteit, voor de cursus of voor de schriftelijke toets.

Studentondersteuners

De studentondersteuners zijn er om de medewerkers bij de Student desk te ondersteunen. De studentmedewerkers zijn aanwezig op de volgende locaties:

 • Student Desk in Academia van 10 januari t/m 25 januari. Openingstijden van 10.00-16.00
 • Schools:
  TiSEM: 10-25 januari van 10.00 tot 13.00 uur.
  TLS:  11-25 januari van 10.00 tot 13.00 uur.
  TSHD: 14-25 januari van 10.00 tot 13.00 uur.

Melding Topdesk

Via Topdesk kun je (eventueel na overleg met de Student Desk) vragen stellen over je gegevens of inschrijvingen in OSIRIS.

IT-support en helpdesk in de Library

Hier kun je terecht met typische ICT-vragen zoals: ik kan niet inloggen, ik zie in MyTimetable mijn rooster niet, etc. Check voordat je hier naartoe gaat of het antwoord op je vraag terug te vinden is in de self service portal in Topdesk.

Rooster

Je kunt je rooster met ingang van collegejaar 2018-2019 raadplegen via MyTimetable (MTT).

Let op: Je ontvangt geen automatisch bericht uit het systeem bij roosterwijzigingen. Raadpleeg het rooster dus regelmatig om te kijken of er wijzigingen zijn.