Students Tilburg University

Inschrijven voor een premasterprogramma

Meestal is de premaster na 1 jaar afgerond. Is dat niet het geval en wil je je premaster in het aanstaande collegejaar per 1 september vervolgen (mits dit door de  bij de opleiding behorende Onderwijs- en Examenregeling wordt toegestaan), volg dan de procedure herinschrijven.

Volg de hieronder beschreven stappen.

Stap 1: Aanmelden bij Studielink

Ga naar Studielink en volg de aanmeldprocedure zoals die stap voor stap wordt toegelicht. Let goed op dat je de juiste premaster kiest onder de bachelor. Vink je een andere premaster aan dan die waarvoor je bent/wordt toegelaten dan verloopt het inschrijfproces niet goed. Aanmelden bij Studielink kan tegelijk met het indienen van een verzoek tot toelating (Stap 2).

Inschrijven voor een premaster programma kan in de meeste gevallen alleen met startdatum 1 september. Voor inschrijvingen per 1 februari doorloop je dezelfde stappen als bij inschrijving per september. In Studielink kies je dan echter voor de "februari instroom".

Stap 2: Dien een toelatingsverzoek in

Behalve aanmelden bij Studielink moet je mogelijk ook een toelatingsverzoek indienen bij de Toelatingscommissie van de desbetreffende faculteit. De procedure hiervoor verschilt per premaster programma en/of per faculteit. Voor meer informatie open de balk "Tabel premaster toelatingseisen/-procedure" hieronder en klik vervolgens op de premaster van je keuze.

Tabel premaster toelatingseisen/-procedure
 
Premaster School
Accountancy Economics and Management
Art and Media Studies Humanities and Digital Sciences
Christianity and Society Theology
Communication and Information Sciences Humanities and Digital Sciences
Digital Culture Studies Humanities and Digital Sciences
Ethiek van Bedrijf en Organisatie Humanities and Digital Sciences
Finance Economics and Management
Fiscaal Recht Law
Fiscale Economie Economics and Management
Health Humanities Humanities and Digital Sciences
Human Resource Studies Social and Behavioral Sciences
Information Management Economics and Management
International Management Economics and Management
International Business Law Law
International Business Taxation Law
European Law and Global Risk Law
International Law and Global Governance Law
Jeugdliteratuur Humanities and Digital Sciences
Labour Law and Employment Relations Law
Law and Technology Law
Lerarenopleiding Nederlands Humanities and Digital Sciences
Management of Cultural Diversity Humanities and Digital Sciences
Marketing Management Economics and Management
Marketing Analytics Economics and Management
Ondernemingsrecht Law
Organization Studies Social and Behavioral Sciences
Public Governance Law
Philosophy of Contemporary Challenges Humanities and Digital Sciences
Philosophy of Humanity and Culture Humanities and Digital Sciences
Rechtsgeleerdheid Law
Sociology Social and Behavioral Sciences
Strategic Management Economics and Management
Supply Chain Management Economics and Management
Theologie Theologie
Stap 3: Bericht Toelatingscommissie

De Toelatingscommissie neemt jouw toelatingsverzoek in behandeling en laat je weten of je wel of niet wordt toegelaten. Controleer bij Studielink of je voor hetzelfde premaster programma staat ingeschreven als waarvoor je bent toegelaten. Sta je voor het verkeerde premaster programma ingeschreven, schrijf je dan eerst uit voor het verkeerde en schrijf je vervolgens voor het juiste premaster programma weer in.

Heb je jezelf nog niet bij Studielink ingeschreven doe dat dan zo snel mogelijk!

Nadat je bericht hebt ontvangen dat je (eventueel conditioneel*)  bent toegelaten, ben je nog NIET ingeschreven aan de universiteit. Ga hiervoor verder met Stap 4.

* 'Conditioneel' toegelaten worden betekent dat je nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat je toelating definitief wordt. Bijvoorbeeld omdat je nog een diploma moet inleveren.

Als de toelatingscommissie je verzoek heeft afgewezen vergeet dan niet om jezelf bij Studielink voor die opleiding af te melden. Indien gewenst kun je jezelf voor een andere opleiding weer aanmelden.

Stap 4: Inschrijving afronden

Na je aanmelding bij Studielink is je inschrijving nog niet afgerond: je moet je inschrijving nog afronden bij Tilburg University. Zie Inschrijving afronden voor meer informatie over bijvoorbeeld betalen collegegeld, inloggegevens en introductie.

Studie-introductie 

Elke faculteit heeft een eigen studie-introductie. Tijdens deze introductie maak je kennis met praktische zaken over je studie én met je studiegenoten. 

Lees meer over je studie-introductie