Students Tilburg University

Toelatingscriteria voor studenten met een HBO bachelor én een externe premaster

Wanneer wordt een verzoek tot toelating tot een masteropleiding in behandeling genomen?

  1. Jouw HBO bachelor diploma geeft toegang tot een HBO premasterprogramma conform de toelatingsregeling zoals die gehanteerd wordt voor de instroom vanuit het HBO naar de reguliere premasterprogramma’s.
  2. Je hebt een externe premaster afgerond die in omvang minimaal gelijk is aan een TiSEM hbo premasterprogramma van 30 ECTS.

Als je voldoet aan deze voorwaarden dan kun je een toelatingsverzoek indienen. Toelating tot een masteropleiding wordt gedaan op basis van een individuele beoordeling. De toelatingscommissie bekijkt vervolgens of het extern gevolgde premasterprogramma van voldoende kwaliteit is om direct te starten met de master. Hierbij wordt het externe premasterprogramma op inhoud, niveau én op het aantal ECTS beoordeeld. De behaalde vakken van het succesvol afgeronde externe premasterprogramma moeten voor wat betreft studiepunten én inhoud én niveau minimaal gelijkwaardig zijn aan de vakken van het corresponderende TiSEM HBO premasterprogramma.

Mogelijke uitkomsten na beoordeling van verzoek tot toelating:

  1. Je wordt toegelaten tot de masteropleiding.
  2. Je wordt niet toegelaten tot de masteropleiding. Er zijn twee mogelijke vervolgtrajecten:

a)    Je volgt bij TiSEM een individueel premasterprogramma, waarbij recht wordt gedaan aan de elders succesvol behaalde vakken. Het programma van deze individuele premaster kan variëren van 6-30 ECTS.

b)    Je moet het gehele reguliere HBO premasterprogramma volgen. De premaster die je elders hebt gedaan komt in onvoldoende mate overeen met de hbo premaster van TiSEM.

In deze beide gevallen start de premaster in principe in september