Students Tilburg University

Toelatingsverzoek premaster Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Om toegelaten te worden tot een van de premasters (Human Resource Studies, Organisation Studies, Sociology) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences moet je in het bezit zijn (of in september/oktober 2017 in het bezit komen) van het vereiste hbo-diploma. Bekijk hier het overzicht van hbo-vooropleidingen die toegang geven tot de premaster van een bepaalde master.

De examencommissie van de master beoordeelt aan de hand van je diploma en bijbehorende cijferlijst of je kunt worden toegelaten tot de premaster. De administratieve verwerking van het verzoek duurt tenminste 4 weken. Stuur daarom zo spoedig mogelijk na het behalen van je hbo-diploma je schriftelijke verzoek om toelating tot een bepaalde premaster in. Doe dit onder vermelding van 'toelating premaster', inclusief de volgende documenten:

  • Kopie van je identiteitsbewijs
  • Een gecertificeerde kopie van je hbo-diploma
  • Een gecertificeerde kopie van je cijferlijst
  • Indien van toepassing een eerder behaald vwo-diploma met cijferlijst.

Vergeet niet om in je schriftelijke aanvraag je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum te vermelden.

Stuur het naar dit adres:

Tilburg University
Examencommissie School of Social and Behavioral Sciences

Kamer S 114

Postbus 90153

5000 LE Tilburg

Nog geen diploma?

Wanneer de diploma-uitreiking pas in september of later plaatsvindt, kun je vooralsnog volstaan met een officiële en ondertekende verklaring voorzien van een stempel van de hbo-instelling. Daar moet in staan dat alle onderdelen zijn behaald, maar dat alleen de feitelijke diploma-uitreiking nog moet plaatsvinden. Uiterlijk 1 september van het jaar van aanvang moet deze verklaring in ons bezit zijn, anders kan de inschrijving niet worden voltooid. Zodra het diploma is uitgereikt dien je hier alsnog een gecertificeerde kopie van op te sturen naar de examencommissie.

Opfriscursus Methoden en Technieken van Onderzoek

Al onze masterprogramma’s hebben een sterke nadruk op onderzoeksmethoden en statistiek. Het is belangrijk dat studenten die starten met een premasterprogramma aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences over voldoende basisinformatie beschikken omtrent statistiek en methodologie. Om deze kennis op te frissen bestaat er speciaal voor premasterstudenten de opfriscursus MTO. Deelname aan deze cursus is facultatief.

Zodra je een toelatingsverzoek hebt ingediend kan je verder met stap 3 van de inschrijfprocedure voor een premaster opleiding.