Students Tilburg University

Studieverklaringen

Om privacy redenen verstrekt Tilburg University nooit informatie over (voormalige) studenten aan andere personen of organisaties zonder een getekende autorisatie van de student in kwestie.

Bij de Student Desk kun je terecht voor verschillende soorten verklaringen, te weten:

Overzicht behaalde studieresultaten
Verklaring behaald diploma
Gewaarmerkte kopie diploma/cijferlijst of certificaat
Nieuw certificaat

Andere verklaringen/documenten

Andere verklaringen/documenten dan hierboven genoemd behoren NIET tot de mogelijkheden.

Ben je student van Tilburg School of Social and Behavioural Sciences en je hebt een andere verklaring nodig dan hierboven genoemd, neem dan contact op met de Student Desk.

Meer weten over Nederlands diploma in het buitenland