Administratie en geld

Studieverklaringen

Om privacy redenen verstrekt Tilburg University nooit informatie over (voormalige) studenten aan andere personen of organisaties zonder een getekende autorisatie van de student in kwestie.

Bij de Student Desk kun je terecht voor verschillende soorten verklaringen, te weten:

Overzicht behaalde studieresultaten

Op dit overzicht staan per afgesloten opleiding, alle vakken met cijfer en studiepunten die je over alle jaren voor die opleiding aan Tilburg University hebt behaald. Je kunt het overzicht bijvoorbeeld gebruiken

  • Voor een studie in het buitenland
  • Om het als bijvak te laten opnemen in je studieresultaten van een opleiding aan een andere universiteit/HBO
  • Als bewijs van je behaalde studieresultaten na een afgebroken studie
  • Omdat je niet meer in het bezit bent van je officiële cijferlijst behorende bij je diploma.

Dit overzicht kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden verstrekt. Op een Engelstalig overzicht worden de cijfers vervangen door letters: het Europese 'punten'-systeem. Een Engelstalig overzicht met (Nederlandse) cijfers behoort niet tot de mogelijkheden.


Note: ben je rond 1985 of eerder afgestudeerd, dan is er geen garantie dat je studieresultaten bewaard zijn gebleven.


Verklaring behaald diploma

Een diploma en de daarbij behorende officiële cijferlijst worden maar één keer afgegeven. Je kunt wel een verklaring aanvragen van een aan Tilburg University gehaald diploma (propedeuse, doctoraal, bachelor en/of master). Dit kan uitsluitend nadat de diploma-uitreiking heeft plaatsgevonden, dus als het diploma al in je bezit is (geweest). Deze verklaring kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden verstrekt. Als je een verklaring wilt vóórdat het diploma is uitgereikt dan moet je contact opnemen met de Student Desk.

Gewaarmerkte kopie diploma/cijferlijst of certificaat

Kopieën van je originele diploma en/of cijferlijst gehaald aan Tilburg University kun je laten waarmerken, evenals een (aanvullend) behaald certificaat (zoals bijvoorbeeld het Honors Program). Alleen deze officiële en door de universiteit verstrekte documenten worden door de Student Desk gewaarmerkt. De kopieën worden standaard met een Nederlandstalige stempel gewaarmerkt. Indien gewenst kunt je aangeven dat je de voorkeur geeft aan het Engelstalige waarmerk: "certified copy". Uitsluitend jij en níet de universiteit, bent in het bezit van een origineel diploma, de originele cijferlijst of het certificaat! Dit betekent dat je voor gewaarmerkte kopieën altijd de originele documenten moet meebrengen (of kopieën opsturen). 

Nieuw certificaat

Een certificaat wordt uitgereikt aan cursisten die in het kader van het aanschuifonderwijs een vak hebben gehaald en aan studenten die bijvoorbeeld het Honors Program of het Outreaching Program succesvol hebben afgerond. Voor vakken gevolgd als reguliere student worden GEEN (deel)certificaten verstrekt; daarvoor kun je een overzicht behaalde studieresultaten aanvragen. Bij verlies of diefstal kun je een nieuw certificaat aanvragen.

Andere verklaringen/documenten

Andere verklaringen/documenten dan hierboven genoemd behoren NIET tot de mogelijkheden.

Ben je student van Tilburg School of Social and Behavioural Sciences en je hebt een andere verklaring nodig dan hierboven genoemd, neem dan contact op met de Student Desk.

Meer weten over Nederlands diploma in het buitenland