Students Tilburg University

Algemene voorwaarden voor kaarthouders van Tilburg University

Met de University card kun je je legitimeren op Tilburg University, onder andere tijdens tentamens. De kaart wordt ook gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot gebouwen, voor het lenen van boeken uit de bibliotheek en om gebruik te kunnen maken van printfaciliteiten. Lees de algemene voorwaarden voor Tilburg University kaarthouders.

1. Begripsbepaling
2. Gebruik van de kaart
3. Beschadiging, defect, verlies, diefstal, inname, misbruik
4. Vervangende kaart
5. Blokkering / Inname
6. Kaartgegevens en privacy
7. Aansprakelijkheid
8. Eigendom
9. Geschillen