Adviseurs en begeleiding

Adviseurs en begeleiders

 • Onderwijscoördinatoren
  Iedere opleiding heeft een onderwijscoördinator die alles weet van het onderwijsprogramma, het rooster, de faculteit, de procedures bij de examencommissie, etc. Voor je studieplanning, inhalen van colleges of tentamens bij ziekte, kiezen van specialisaties en keuzevakken, stage- en scriptieproblematiek, etc. kun je bij de onderwijscoördinator terecht
 • Studentendecaan
  Een studentendecaan informeert en adviseert over alle problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. De studentendecaan lost het probleem niet op. Hij of zij kan wel adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen. De studentendecaan adviseert de examencommissies en het College van Bestuur als je op grond van bijzondere omstandigheden een verzoek indient om af te wijken van de regels. Die omstandigheden moet je dan wel tijdig bij een studentendecaan gemeld hebben en schriftelijk kunnen aantonen.
 • Studentenpsychologen
  Een studentenpsycholoog biedt kortdurende, doelgerichte hulp bij studie- en studeerproblemen en persoonlijke problemen.
 • Studentenpastor
  Bij de studentenpastor kun je terecht met persoonlijke levensvragen, existentiële vragen, zingevingsvraagstukken, vragen die blijk geven van een verlangen te ontdekken wat goed leven is en hoe je dat vorm kunt geven.
 • Career officers and coaches
  De loopbaancoaches en trainers  geven trainingen en workshops over studiekeuze en de voorbereiding op de arbeidsmarkt en verzorgen de individuele trajecten voor studenten (tot één jaar na afstuderen).
 • Dual career coördinator
  Voor topsporters, sportfunctionarissen, e-gamers, ondernemers en uitvoerend kunstenaars biedt de universiteit extra studiebegeleiding, en eventueel financiële compensatie voor opgelopen studievertraging, onder voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de dual career coördinator.
 • Coördinator flexstuderen
  De coördinator Flexstuderen informeert studenten over het kleinschalige experiment flexibel studeren en ondersteunt het (administratieve) proces.
 • Vertrouwenspersoon
  De vertrouwenspersonen kunnen helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. Zij zijn er in principe voor iedereen die op de universiteit te maken heeft met ongewenst gedrag.

Aanvullende informatie per faculteit

Privacy Statement Tilburg University

Tilburg University hecht veel waarde aan het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor Onderwijs, Onderzoek en de ondersteunende bedrijfsprocessen. Check de webpagina privacy statement voor meer informatie.