Students Tilburg University

Studiebegeleiding en -advies Tilburg School of Economics and Management

Aanvullend op de eerder genoemde adviseurs en begeleiders kun je bij Tilburg School of Economics and Management ook een beroep doen op de volgende vormen van begeleiding.

Education Support Team TiSEM

Het Education Support Team TiSEM (EST TiSEM) wil jou helpen je weg te vinden in deze procedures en de beschikbare informatiebronnen.

Actuele informatie

Voor actuele informatie over je studie, kun je terecht bij de opleidingspagina’s in Canvas en met vragen over je studie in de online kennisbank Ask Student Desk.

Andere vormen van begeleiding en advies