Students Tilburg University

Studiebegeleiding en -advies Tilburg Law School

Aanvullend op de eerder genoemde adviseurs en begeleiders kun je bij Tilburg Law School ook een beroep doen op de volgende vormen van begeleiding.

TLS Kennisbank Ask Student Desk

Ask Student Desk is de website waar je als eerste naar toe kunt met vragen over je studie en studiegerelateerde zaken. Hier vind je belangrijke praktische informatie en waar je precies terecht kun voor welk soort vragen en problemen.

PASS (Program for Academic Study Succes)

De studiebegeleiding in het eerste jaar is intensief. Onderdeel van PASS is het studentenvolgsysteem. De docentmentor houdt samen met de onderwijscoördinator en de studentmentor je studievoortgang in het eerste jaar in de gaten. Tegenvallende resultaten kunnen aanleiding geven tot een oproep voor een gesprek met je mentor of onderwijscoördinator. Deze gesprekken zullen er dan op gericht zijn om studievertraging zoveel mogelijk te beperken.

Meer studiebegeleiding en -advies