Students walking in the library

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker is er voor aanvullende hulp en ondersteuning bij problemen die je in het dagelijks leven kan tegenkomen.

Maatschappelijk werk op Tilburg University

School Maatschappelijk Werk (SMW) maakt deel uit van het IMW (Instituut Maatschappelijk Werk) en is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk. De (school)maatschappelijk werker stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfstandig functioneren van studenten door het oplossen, verlichten of hanteerbaar maken van problemen, die het leerproces belemmeren.

Door problemen op tijd te signaleren en hulpvragen snel op te pakken kan studievertraging of uitval worden ondervangen. Samen met de student kijkt de SMW-er wat er aan de hand is en wat er nodig is om het probleem op te lossen. 

De SMW-er activeert jou als student om je zelfredzaamheid te vergroten ('basic life skills') en/of helpt met het mobiliseren en inzetten van je eigen netwerk.

Indien nodig kijkt de maatschappelijk werker samen met jou naar instanties buiten school waar je specifieker geholpen kunt worden.

Waarvoor kan je bij de maatschappelijk werker terecht?

Een student kan terecht bij de maatschappelijk werker met vragen op het gebied van o.a.:

 • financiële problemen, schulden, waar moet je zijn voor je specifieke vraag;
 • huisvesting, in de zin van zoeken naar, waarom lukt het niet, welke mogelijkheden zijn er, dus geen bemiddeling  en woonruimte;
 • seksualiteit en gender;
 • vervelende seksuele ervaringen;
 • problemen in het aangeven van grenzen binnen een relatie of op het werk/stage/opleiding;
 • loverboyproblematiek, sexting, stalking, onvrijwillige seks;
 • verliesverwerking, bijv. het moeilijk kunnen omgaan met het overlijden of de afwezigheid van een belangrijk persoon;
 • verslavingsproblematiek;
 • huiselijk geweld;
 • onbedoelde of ongeplande zwangerschap, word je ineens moeder of is je vriendin ongepland zwanger en hoe nu verder?;
 • agressie problematiek, je wordt snel boos en komt daardoor telkens weer in de problemen
 • het worstelen met het leven tussen twee culturen;
 • problemen met ouders, verzorgers, relatiepartner of anderen, omdat er bijv. sprake is van ruzie, bedreiging, huiselijk geweld of misbruik.
Werkwijze

Aanmelden

Let op!  Ondanks de maatregelen  vanwege  het coronavirus  kun je gewoon een afspraak maken met de maatschappelijk werker. De gesprekken worden telefonisch of op de campus gevoerd. Je wordt gebeld op het tijdstip van je afspraak of je krijgt een uitnodiging naar de spreekkamer van de maatschappelijk werker in het Academia gebouw te komen.

Meestal word je doorverwezen naar het maatschappelijk werk door de studentendecaan of de onderwijscoördinator.  Stuur dan een mail naar smw@tilburguniversity.edu om een afspraak te laten maken.  Dat kun je ook doen als je rechtstreeks met de maatschappelijk werker in gesprek wil.

Vermeld in je mail (kort en zakelijk) wat je wil bespreken, je hoeft geen details te noemen. Vermeld ook of je door iemand bent doorverwezen en zo ja, door wie.

Vervolgtraject

Afhankelijk van de aard van de hulpvraag zijn er een aantal mogelijkheden:

 • Soms is eenmalig advies en het geven van informatie voldoende. 
 • Ook is een kortdurend, individueel begeleidingstraject mogelijk (gemiddeld 3 gesprekken).
 • Het kan ook nodig zijn dat er een doorverwijzing plaatsvindt naar andere instanties, voor meer specialistische of langer durende hulp. In sommige gevallen heb je ook  een verwijzing nodig van je huisarts of een indicatie bij de gemeente waarin je woont.

Kosten

De gesprekken met de maatschappelijk werker zijn gratis.

Contactgegevens

De maatschappelijk werker Peter Ermen is op dinsdagmiddag en vrijdagochtend aanwezig op de universiteit.

Je kunt hem bereiken op smw@tilburguniversity.edu

Privacy

De SMW-er is werkzaam bij het IMW Tilburg, werkt op detacheringsbasis binnen de universiteit op centraal niveau en neemt een onafhankelijke positie in.  De SMW-er volgt  de richtlijnen vanuit de beroepscode Sociaal Werk en volgt daarmee de privacy AVG richtlijnen van de beroepscode.               

De SMW-er is SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd als Jeugd en Gezins-professional.