Students walking in the library

Maatschappelijk werker

Ook dit jaar is de maatschappelijk werker twee dagdelen per week aanwezig op de campus voor aanvullende hulp en ondersteuning bij problemen die je in het dagelijks leven kan tegenkomen.

Maatschappelijk werk op Tilburg University

School Maatschappelijk Werk (SMW) maakt deel uit van het IMW (Instituut Maatschappelijk Werk) en is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk. De (school)maatschappelijk werker stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfstandig functioneren van studenten door het oplossen, verlichten of hanteerbaar maken van problemen, die het leerproces belemmeren.

Door problemen op tijd te signaleren en hulpvragen snel op te pakken kan studievertraging of uitval worden ondervangen. Samen met de student kijkt de SMW-er wat er aan de hand is en wat er nodig is om het probleem op te lossen. 

De SMW-er activeert jou als student om je zelfredzaamheid te vergroten ('basic life skills') en/of helpt met het mobiliseren en inzetten van je eigen netwerk.

Indien nodig kijkt de maatschappelijk werker samen met jou naar instanties buiten school waar je specifieker geholpen kunt worden.

Waarvoor kan je bij de maatschappelijk werker terecht?
Werkwijze
Contactgegevens