Adviseurs en begeleiding

Studentendecaan

Studentendecaan

Een studentendecaan informeert en adviseert je bij alle problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. De studentendecaan lost het probleem niet op, dat zal je zelf moeten doen. Hij of zij kan wel adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverleners of instanties. Ook als er iets aan de hand is zonder precies te weten hoe of wat kan het vaak zinvol zijn om daarover een gesprek aan te gaan met een relatieve buitenstaander. Inzicht krijgen in een problematische situatie werkt verhelderend. Alles wat je met de studentendecaan bespreekt is vertrouwelijk.

Wat kun je met de studentendecaan bespreken?

De studentendecaan is er niet alleen voor studenten met wie het niet goed gaat. Wanneer je meerdere studies wil combineren of naast je studie extra activiteiten wil ondernemen, dan kun je met de studentendecaan bespreken hoe je dit moet aanpakken. 

Beslissingen die je ten aanzien van je studie neemt kunnen vergaande (financiële) consequenties hebben. De studentendecaan kan je daarover informeren. Wanneer je studievertraging oploopt of op gaat lopen, is het belangrijk dat zo snel mogelijk bij een van de studentendecanen te melden.

De studentendecaan adviseert de examencommissies en het College van Bestuur als je op grond van bijzondere omstandigheden een verzoek indient om af te wijken van de regels. Die omstandigheden moet je dan wel tijdig bij een studentendecaan gemeld hebben en schriftelijk kunnen aantonen.

Datzelfde geldt voor omstandigheden waardoor je studievertraging oploopt. Onder bepaalde voorwaarden kan studievertraging deels financieel gecompenseerd worden door een uitkering uit het Profileringsfonds of via een verzoek aan DUO voor en voorziening prestatiebeurs. Eén van die voorwaarden is melding van omstandigheden binnen twee maanden en indienen van een aanvraag uiterlijk binnen vijf jaar na de start van je eerste studie in het wo.

De studentendecaan is er niet voor

 • Inhoudelijke informatie over je eigen opleiding (keuzevakken, extra tentamens, collegerooster, herkansingen, studieplanning, vrijstellingen, stages). Ga hiervoor naar de onderwijscoördinator van je eigen opleiding.
 • (Onderdelen van) studieprogramma's in het buitenland. Ga hiervoor naar de onderwijscoördinator van je eigen opleiding of mail naar studyabroad@tilburguniversity.edu.

Dus voor meer studie gerelateerde vragen over bijvoorbeeld onderwijsprogramma's, keuzevakken, werkgroepen, roosters, tentamens, etc. neem je contact op met de onderwijscoördinator.

Contactmogelijkheden

Je kunt de studentendecaan op twee manieren bereiken:

 1. Mail
  Op studentendecaan@tilburguniversity.edu. Vermeld altijd je studentnummer in je mail.
  Gebruik dit adres niet voor het maken van afspraken.

  Voor je per mail een vraag stelt, kijk dan eerst of het antwoord te vinden is via Ask Student Desk of op de website.

 2. Spreekuur
  Op online afspraak maken maak je zelf digitaal een afspraak. Wanneer je onverhoopt niet naar de afspraak kunt komen, meld je dan tijdig af via dezelfde link, zodat er ruimte is voor iemand anders.

Informatie over verwerken van persoonsgegevens

Wie zijn de studentendecanen?

De studentendecanen zijn:

 • Yvette Dortu
  Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag.

 • Mies Hezemans
  Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

 • Dorine Roestenberg
  Aanwezig: maandag, dinsdag en vrijdag.
 • Femke Willekens
  Aanwezig: maandag hele dag en dinsdag tot en met vrijdag tot 14.00 uur

Beoordeling studentendecanen

 • Heb je een gesprek gehad met een studentendecaan?
 • Hoe verliep dat gesprek? Ben je tevreden of ontevreden?
 • Heb je suggesties voor de dienstverlening of werkwijze of andere opmerkingen?

Laat het ons weten via het evaluatieformulier, zodat we studenten in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.

Het formulier kan desgewenst volledig anoniem worden ingevuld. Wel moet je inloggen om het te kunnen invullen. Dit omdat we uiteraard alleen reacties van Tilburg University-studenten willen horen.

Meer informatie over: