Maranathakerk

Studentenpastoraat in Utrecht

Theologie gaat over God en over geloven. Ook over jouw God, en jouw geloven. Dat maakt theologie zo boeiend.

De universiteit wil je op twee manieren helpen. In de eerste plaats bij het nadenken. Daarvoor zijn de colleges, de docenten, en het ondersteunend personeel. Dat is de belangrijkste dienst van de universiteit. In de tweede plaats ook bij het beleven van je geloof. Daarvoor is het studentenpastoraat.

Het studentenpastoraat is er voor alles wat niet met het denken over geloof, maar met het beleven van geloof, te maken heeft.

Liturgie
Persoonlijk geloof
Digitale retraite

Biografie

Mijn naam is Ward Biemans, ik ben jezuïet, vandaar SJ achter de naam (Sociëteit van Jezus). Na de middelbare school heb ik bestuurskundige milieukunde gestudeerd in Utrecht. In die tijd ontdekte ik God en de Bijbel opnieuw, vooral door gesprekken met medestudenten en door Taizé, die oecumenische gemeenschap in Frankrijk. Ondertussen werkte ik in het milieubeleid, maar na een aantal jaren begon dat te kriebelen en ontdekte ik mijn roeping tot het priesterschap.

Ik ben ingetreden bij de jezuïeten, de eerste twee jaar woonde ik als novice in Birmingham, V.K. Vervolgens heb ik theologie gestudeerd in Nijmegen en in Rome aan de Gregoriana. Eenmaal priester gewijd, heb ik zes jaar in het basispastoraat gewerkt, als kapelaan in Nijmegen. Daar heb ik veel geleerd over de sacramenten, over pastoraal werk, over preken, over samenwerking met heel veel andere mensen.

Na die tijd heb ik een jaar in de Verenigde Staten mijn vorming als jezuïet voltooid. Inmiddels woon ik in Amsterdam.

Spiritualiteit

Wat me vooral aanspreekt bij de jezuïeten is het streven naar het bevorderen van geloof en gerechtigheid. Van oudsher hebben veel jezuïeten gewerkt in het onderwijs. Daarnaast zijn meerdere van mijn medebroeders actief met hulpverlening aan kwetsbare groepen in de samenleving, zoals de vluchtelingen, gevangenen, ouderen, etc.
Daarnaast ben ik gevormd in het ontvangen en geven van de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola. Dit is een excellente methode die mensen helpt om keuzes te maken in hun leven, door middel van meditatie en het zoeken naar de wil van God in het dagelijks leven.

Activiteiten

Ik ben studentenpastor voor de TST en de FTHL, locatie Utrecht, voor één dag in de week. Afspraken maken gaat in overleg.

Verder werk ik als geestelijk begeleider van de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht in het Ariënsinstituut. Ik ben kerkelijk assistent voor de Ignatiaanse lekenbeweging GCL, de Gemeenschap Christelijk Leven. In 2016 is mijn boek ‘The Heart and the Abyss. Preventing Abortion’ verschenen, over de abortusproblematiek. En tenslotte help ik in Amsterdam mee met de vieringen in de Franciscus Xaveriuskerk (de Krijtberg).

Contact

Je kunt me bereiken via