Maranathakerk

Tip van de Maand Theologie

Theologie beleven - tot leven laten komen dus - kan op vele manieren. Op deze pagina elke maand één of twee ideeën. De 'Tip van de Maand' dus.

Oktober: nieuwe encycliek Fratelli Tutti door paus Franciscus