Maranathakerk

Studentenpastoraat Tilburg

Het studentenpastoraat helpt je ruimte te geven aan delen van jouw menszijn die soms wat ondergeschoven raken. Als je – samen met medestudenten – leert om beter te begrijpen wat je echt wilt en waar je het allemaal voor doet, kun je zekerder, en met meer plezier, studeren, werken, vriendschappen aangaan, leven. Het studentenpastoraat is er voor àlle studenten, ongeacht hun achtergrond. Kom langs om te kijken wat er voor je te doen is!

Covid-19
Kersttijd op Maranatha
Kerst-huiskamer

Zinvraag

Wat is de zin van alles? Waar doe je het uiteindelijk allemaal voor? De ander en de samenleving begrijpen kan alleen als jouw eigen leven, in al zijn aspecten, als 'jij' – wie en wat je bent, niet enkel je functioneren en resultaten – serieus genomen wordt.

Het studentenpastoraat draagt bij aan het leven van de Tilburgse universitaire gemeenschap niet zozeer door het over ‘andere dingen’ te hebben, maar door bij en in alles wat ons overkomt en wat we doen (gebeurtenissen, studie, werk, relaties) de zinvraag mee te nemen en aan het woord te laten komen.

Het studentenpastoraat van Tilburg University biedt daar ruimte en tijd voor.

Praten met de studentenpastor
Elke donderdagavond: Maranatha-avond of fietstocht
Elke maandagavond: School of community (in het Nederlands)
CobbenhagenAvonden
Maandag t/m vrijdag: studeren op Maranatha
(Eucharistie)vieringen
Koor
Overige activiteiten van het studentenpastoraat
Installeer onze app!
Studentenpastor Michiel Peeters
Contact
Social media