Maranathakerk

Studentenpastoraat Tilburg

Inleiding

Actueel

Wat is de zin van alles? Waar doe je het uiteindelijk allemaal voor? De ander en de samenleving begrijpen kan alleen als jouw eigen leven, in al zijn aspecten, als 'jij' – wie en wat je bent, niet enkel je functioneren en resultaten – serieus genomen wordt.

Het studentenpastoraat draagt bij aan het leven van de Tilburgse universitaire gemeenschap niet zozeer door het over ‘andere dingen’ te hebben, maar door bij en in alles wat ons overkomt en wat we doen (gebeurtenissen, studie, werk, relaties) de zinvraag mee te nemen en aan het woord te laten komen.

Het studentenpastoraat van Tilburg University biedt daar ruimte en tijd voor.

Activiteiten

(Inloop)spreekuur
Maranatha-avonden
School of community
CobbenhagenAvonden
Studiedagen
International Student Mass
Kerstmis en Goede Week
Koor
Overige activiteiten van het studentenpastoraat
Studentenpastor
Contact