Maranathakerk

Goede Vrijdag

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: University church Maranatha, Professor Cobbenhagenlaan 19

Goede-Vrijdagliturgie (in het Engels).

Met het gezongen Passieverhaal volgens Johannes; universele gebeden; kruisverering; en communie. 
Je kunt een bloem meebrengen voor de kruisverering