Maranathakerk

Kruisweg op de campus

Datum: Tijd: 17:00 Locatie: Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19

Kruisweg in vijf staties. We vertrekken vanaf studentenkerk Maranatha, waar we ook weer terugkomen.

Wereldwijd wordt op Goede Vrijdag de zogenaamde 'kruisweg' gelopen. Met liederen en meditaties. Je bent welkom, opgave is niet nodig.