Contact voor studenten

Informatieschermen op de campus

Heb je als studie- of studentenvereniging een boodschap die voor een grote groep studenten van onze universiteit interessant is? En gaat het het om een boodschap gaat die gelinkt is aan de doelen van de universiteit? We plaatsen die content graag voor je op de informatieschermen.

Op de campus hangen ca. 30 informatieschermen (narrowcasting) waarover de afdeling External & Campus Communications van de divisie Marketing and Communications de redactie voert. We zetten deze schermen in voor communicatie voor en door studenten, maar ook voor evenementencommunicatie (academische zittingen, congressen) en calamiteiten.

Studentencommunicatie op de informatieschermen (narrowcasting) betreft alle informatie naar studenten met betrekking tot studie zoals roosterwijzigingen, inschrijfdeadlines, aankondigingen van cursussen etc. Ook de communicatie vanuit studie- en studentenverenigingen valt hieronder. 

Crisiscommunicatie (storingen, calamiteitmeldingen, meldingen van beveiliging) wordt op alle schermen getoond en kan andere boodschappen overschrijven.

Het Sports Center beheert haar eigen schermen: meer informatie hierover vind je onderaan deze pagina. 

Richtlijnen voor plaatsing van content

Meld minimaal 4 werkdagen voor de gewenste plaatsingsdatum je aanvraag via het narrowcasting formulier.

Voor de plaatsing van content op narrowcasting gelden een aantal spelregels:

 • Een bericht wordt maximaal twee weken achter elkaar vertoond. Als je een bericht wilt herhalen dient er minimaal zes weken tussen beide presentaties te zijn.
 • Afhankelijk van het aantal berichten kan de zendtijd per bericht variëren.
 • Let er goed op dat de auteursrechten voor een afbeelding geregeld zijn.
 • Aanlevering afbeelding alleen met .jpg extensie. Dus geen extensie .pdf, .png etc.
 • Maak je tekst kort en bondig. Maximaal 25 woorden inclusief plaats, tijd en URL.
 • Als je content in het Nederlands en het Engels(-Amerikaans) aanlevert, wordt alleen de Engelstalige versie geplaatst.
 • De naam 'Tilburg University' voluit schrijven en dus niet afkorten tot 'TiU'.
 • Bewegende afbeeldingen (animated gifs, videobestanden ed) kunnen niet geplaatst worden.
 • Sponsors van evenementen worden in principe niet vermeld.
 • Berichten met een (gedeeltelijk) commercieel karakter worden niet geplaatst.
 • Uitingen ter promotie van specifieke personen (bijvoorbeeld verkiezingen) worden niet geaccepteerd.
 • Promotie van evenementen zoals feesten, lustrumborrels etc. plaatsen we niet.
 • De redactie van de narrowcasting heeft het recht om aanvragen te weigeren of te wijzigen.

Plaatsing van berichten is gratis.

Locatie van de displays

 • SC: Studentencommunicatie: alle informatie richting studenten met betrekking tot studie, inschrijfdeadlines, afwijkende openingstijden, aankondigingen etc.
 • SV: Studie- en Studentenverenigingen
 • Corporate: Corporate nieuws en events
 • Onvoorzien: bijvoorbeeld storingen, calamiteiten ed.
 • C: foyer aula: alleen bestemd voor aankondiging van dag-events en ceremonies in de aula.
 • De balies in A en L: niet vermeld in onderstaande tabel: bestemd voor specifieke meldingen zoals afwijkende openingstijden in betreffende gebouw.
Locaties van de beeldschermen
Locatie SC SV corporate onvoorzien
A: ingang X X X X
C: ingang lunchroom X X X X
C: foyer aula X X
C: kleine foyer X X X
C: naast CZ10 X X X
C: naast CZ115 X X X
Cube (exacte locaties volgen)
D: cybercafé X X X X
D: foyer X X X
E: ingang X X X X
G: cybercafé X X X X
I: foyer X X X
L: Brabant-Collectie X
L: cybercafé X X X X
L: ingang X X X
L: Library Support Desk X
L: niveau 0 X X X
L: niveau 1: NE X X X
L: niveau 1: NW X X X
L: niveau 2: NE X X X
L: niveau 2: NW X X X
M: coffeecorner X X X
M: balie X
M: foyer X X X
P: cybercafé X X X X
RP: ingang X X X
RT: ingang X X X
RT: coffeecorner X X X X
S: ingang X X X
S: paviljoen X X
W: foyer X X X X

Opmaakvarianten schermpresentatie

narrowcasting variant 1

Variant 1 Full screen afbeelding (1920 x 1080 pixels) met vaste tekstblokken. Er zijn verschillende varianten van de blokken. Het logo van de universiteit is onderin zichtbaar. Hiervoor lever je zelf een foto voor aan: JPG-bestand met 1920 x 1080 pixels. (Deze opmaakvariant is alleen voor boodschappen gelinkt aan de doelen van de universiteit.)

narrowcasting variant 2

Variant 2  Een aantal regels tekst, maximal 25 woorden, aan de linkerkant en een afbeelding rechts. Het logo van de universiteit staat bovenin. De maximale grootte van de afbeelding is 627 x 425 pixels.

narrowcasting variant 3

Variant 3  Een full screen afbeelding met daarin tekst: JPG-bestand met 1920 x 1080 pixels. Opmaakkosten zijn voor de aanvrager en de slide dient opgemaakt te worden in lijn met de Tilburg University huisstijl. (Deze opmaakvariant is alleen voor boodschappen gelinkt aan de doelen van de universiteit.)
Sports Center

Voor informatie over het plaatsen van berichten op de schermen in het Sports Center kun je een verzoek sturen naar scnarrowcasting@tilburguniversity.edu.

Richtlijnen voor aanlevering van content:

 • Voor een full screen afbeelding: 1920 x 1080 pixels met JPG-extensie.
 • Er kunnen foto's met tekst worden aangeleverd. Foto’s moeten liggend zijn.
 • Tekst: alleen Engelstalig.
 • Filmpjes zijn toegestaan. Het filmpje mag maximaal 1 minuut duren. Het moet een .H264 of MPEG4 bestand met resolutie 1020 x 1020 (Full HD) of 1280 x 720 (HD) zijn. Achter het filmpje mag geen geluid zitten.